Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybuchowe_24_01_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wybuchowe_20_12_19.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta informacyjna 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis kart informacyjnych 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2018_spis_kart_informacyjnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2018_karty_informacyjne.pdf

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Poznaniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praktyki w OUG Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w OUG Katowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność kontrolna okręgowych urzędów górniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w OUG w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny OUG w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i tryb działania OUG w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Dyrektora OUG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje Dyrektora OUG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja i tryb działania OUG w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny OUG w Katowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stan_spraw_za_II pol_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stan przyjmowanych spraw w Wyższym Urzędzie Górniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna