Michał Szymczyk

Miejsce pracy
OUG Kraków, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
E-mail:
m.szymczyk@wug.gov.pl