Bogdan Trzcionka

Dawne stanowisko
inspektor w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej