Jacek Murzydło

Miejsce pracy
OUG Poznań, ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań
Telefon
061-650-08-01
Fax
061-650-08-03
E-mail:
ougpoznan@wug.gov.pl