Grzegorz Wrzask

Miejsce pracy
OUG Krosno, ul. Armii Krajowej 3, 38-402 Krosno
Telefon
013-436-75-46
Fax
013-436-75-46
E-mail:
ougkrosno@wug.gov.pl