Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2021 13:10 Ogłoszenie nr 5/2021 o zużytych składnikach majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
06.09.2021 14:29 Ogłoszenie nr 4/2021 o zużytych składnikach majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
09.08.2021 07:45 Ogłoszenie nr 3/2021 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
22.02.2021 13:39 Ogłoszenie nr 2/2021 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
22.02.2021 13:36 Ogłoszenie nr 1/2021 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego WUG
16.12.2020 08:23 Ogłoszenie nr 7/2020 o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
01.12.2020 14:29 Ogłoszenie nr 6/2020 o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
30.10.2020 19:17 Ogłoszenie nr 5/2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego urzędu Górniczego
21.10.2020 14:28 Ogłoszenie nr 4/2020 o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
01.10.2020 14:17 Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
11.09.2020 10:25 Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz innych jednostek
22.04.2020 16:58 Informacja o sposobie zagospodarowania składników majątku ruchomego stanowiących załącznik do ogłoszenia nr 12020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
10.02.2020 10:15 Ogłoszenie nr 1/2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
30.06.2003 15:25 Majątek