Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.04.2020 16:58 Informacja o sposobie zagospodarowania składników majątku ruchomego stanowiących załącznik do ogłoszenia nr 12020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
10.02.2020 10:15 Ogłoszenie nr 1/2020 o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wyższego Urzędu Górniczego
30.12.2019 12:04 Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
21.11.2019 13:58 Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz innych jednostek
14.02.2019 09:44 Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
26.11.2018 07:32 Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
19.09.2018 15:00 Informacje o o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego. Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia.
07.09.2018 08:27 Informacje o posiadaniu zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek. Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
29.08.2018 10:54 Informacje o posiadaniu zbędnych składników majątku ruchomego, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1. Wymienione składniki majatku ruchomego mogą być przedmiotem darowizny
13.08.2018 08:04 Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
17.07.2018 10:57 Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
13.07.2017 13:51 Informacje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawach na dobrach niematerialnych na rzecz innych jednostek
13.07.2017 13:49 Informacje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, których wartość nie przekracza 1200 zł
02.09.2016 07:00 Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów
07.03.2016 11:55 Informacje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, których wartość przekracza 1200 zł
30.06.2003 15:25 Majątek