Instrukcja użytkowania

­

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

Wyższego Urzędu Górniczego

 

1. Opis elementów na stronie

 

Spis podmiotów – menu zawierające odnośniki do stron BIP podmiotów podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu, czyli Okręgowych Urzędów Górniczych.

 

Menu przedmiotowe – menu zawierające odnośniki do dokumentów Wyższego Urzędu Górniczego pogrupowanych według kryteriów merytorycznych.

 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie – odnośnik do podstrony zawierającej wykaz sposobów uzyskania dostępu do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz fakultatywny formularz pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Pomoc oraz  Instrukcja użytkowania biuletynu – odnośnik do niniejszej podstrony.

 

Redakcja Biuletynu – odnośnik do podstrony zawierającej informację o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Zaloguj – odnośnik do podstrony zawierającej okno logowania się do modułu administracyjnego. Prawo do logowania posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy/redaktorzy Biuletynu.

 

Metryka dokumentu  – element podstrony zawierający informacje o:

 • tytule dokumentu (tytuł ten jest również zamieszczony w nagłówku dokumentu),
 • podmiocie udostępniającym informację publiczną, co stanowi spełnienie wymagania określonego w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902),
 • osobie, która wytworzyła informację publiczną (element ten obejmuje także informacje o osobie, która nie wytworzyła informacji publicznej, ale odpowiada za jej treść), co stanowi spełnienie wymagania określonego w art. 8 ust. 6 pkt 2 powołanej ustawy,
 • osobie, która opublikowała informację publiczną (osoba ta wskazana jest również wskazana w nagłówku dokumentu), czyli osobie, która wprowadziła tę informację do Biuletynu Informacji Publicznej, co stanowi spełnienie wymagania określonego w art. 8 ust. 6 pkt 3 powołanej ustawy (aktualnie, ze względów technicznych, jest to osoba, która wprowadziła pierwotną informację),
 • dacie na dokumencie, czyli czasie wytworzenia informacji publicznej, co stanowi spełnienie wymagania określonego w art. 8 ust. 6 pkt 4 powołanej ustawy,
 • dacie publikacji (data ta jest również wskazana w nagłówku dokumentu), czyli czasie udostępnienia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, co stanowi spełnienie wymagania określonego w art. 8 ust. 6 pkt 4 powołanej ustawy.

Rejestr zmian – odnośnik do podstrony zawierającej wykaz zmian w treści albo strukturze Biuletynu Informacji Publicznej. 

Rejestr zmian dokumentu – rozwijalny element do podstrony zawierający wykaz zmian dokonywanych w dokumencie, wprowadzonych wcześniej do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Szukaj – okno wyszukiwarki ogólnej.

 

Wyszukiwanie zaawansowane – odnośnik do podstrony zawierającej moduł wyszukiwania zaawansowanego.

 

2. Nawigacja 

 

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów obu „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych elementów „Menu przedmiotowego” bądź „Spisu podmiotów użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Katalog, w którym znajduje się użytkownik, jest podświetlony na czerwono.

 

Klikając w linki „Menu przedmiotowe” lub „Spis podmiotów”, użytkownik jest odsyłany na stronę główną Biuletynu. Na stronę główną  przenosi także link „strona główna” dostępny z każdego poziomu Biuletynu.

  

3. Praca z dokumentami


Dokumenty zamieszczone w Biuletynie są dostępne z trzech poziomów:

 • poziomu  „Menu przedmiotowe” lub „Spis podmiotów”,
 • poziomu Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego, 
 • poziomu Rejestru zmian.

 

Dostępność z poziomu „Menu”.
Klikając w jeden z elementów aktywnych „Menu przedmiotowe” lub „Spis podmiotów”, użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą dwa pola: pole Menu, a także pole Wyboru Dokumentów, w którym znajdują się dokumenty dodane w ostatnim miesiącu, przyporządkowane do konkretnego elementu Menu. Klikając w kolejne podkatalogi, liczba dokumentów w polu Wyboru będzie się zmieniać, gdyż będą wyświetlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogów. Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w datę, symbol lub tytuł dokumentu. Dokumenty znajdujące się w polu Wyboru Dokumentów mogą być sortowane według kryterium czasu dodania do bazy.

 

Dostępność z poziomu „wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego”.
Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę, poinformuje o tym, wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego szukane elementy w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu. Klikając w tytuł dokumentu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

Dostępność z poziomu „Rejestru zmian”.
Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne, np. zmieniono treść dokumentu, dodano komentarz, dodano bądź usunięto załącznik. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian” dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikając w tytuł dokumentu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

Standardowy dokument, oprócz stałych pól takich jak: Tytuł, Data utworzenia, Symbol dokumentu, Treść dokumentu, Dane osoby wprowadzającej, może zawierać także odnośnik „Komentarz”, po kliknięciu w który otwiera się okno pop-up z komentarzem do dokumentu, bądź jego opisem dokonanym przez osobę redagującą Biuletyn. Jeżeli dokument posiada załączniki, zostanie to zaznaczone wraz z informacją o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach. Dokument zawiera wyłącznie aktualne załączniki. Załączniki o charakterze archiwalnym (z wyjątkiem podstrony „Praca w Wyższym Urzędzie Górniczym”) są dostępne z poziomu „Rejestru zmian” dokumentu.

 

Każda podstrona zawierająca dokument posiada:

 • pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych nad katalogiem, w którym znajduje się dokument,
 • metrykę dokumentu (zobacz: opis elementów na stronie),
 • rejestr zmian dokumentu.

 

Aktywnymi elementami metryki dokumentu są:

 • tożsamość osoby, która opublikowała informację publiczną (klikając w ten aktywny element, użytkownik uzyskuje informację o stanowisku zajmowanym przez osobę, która wprowadziła informację publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego, miejscu jej pracy, telefonie oraz adresie e-mail),
 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację publiczną (klikając w ten aktywny element, użytkownik uzyskuje informację o stanowisku zajmowanym przez osobę, która wytworzyła informację publiczną lub odpowiada za treść informacji publicznej).

Aktywnymi elementami rejestru zmian dokumentu są:

 • poprzednie wersje podstrony (dostępna po kliknięciu w opis czynności, której dokonano w danym czasie na dokumencie)
 • toższamość osoby, która opublikowała informację publiczną (klikając w ten aktywny element, użytkownik uzyskuje informację o stanowisku zajmowanym przez osobę, która wprowadziła informację publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego, miejscu jej pracy, telefonie oraz adresie e-mail).

  

4. Wyszukiwanie


Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby: ogólny i zaawansowany.

Wyszukiwanie ogólne rozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu - wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.

 

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania. Umożliwia definiowanie zakresu czasowego poszukiwanych dokumentów, szukanie w poszczególnych elementach dokumentu, np. w tytule, komentarzu, szukanie w pojedynczych katalogach obu Menu, a także przeszukiwanie poszczególnych rodzajów dokumentów.

 

 

Załączniki