Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie

­

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

 

 

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel. 81 742 15 01
tel/fax. 81 742 15 06
e-mail: ouglublin@wug.gov.pl
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek -> 7.30-15.30
  • wtorek, sroda, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
 
UWAGA !!!
 
Lublin, dnia 1 marca 2021 r.
OGŁOSZENIE
W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam z dniem 1 marca 2021 r. kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)   w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia;;

  1. wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
  2. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
  3. osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 
  4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przed drzwiami wejściowymi do siedziby Urzędu;
  6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
  7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                             

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Marek Mierzejewski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2003 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.03.2021 11:57 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
29.03.2021 10:23 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
26.03.2021 09:31 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
02.03.2021 11:12 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
14.10.2020 13:23 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
23.09.2020 09:21 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
23.09.2020 09:21 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
10.09.2020 13:45 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
18.08.2020 16:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.07.2020 09:46 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
24.03.2020 13:30 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
22.08.2019 10:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
20.07.2010 05:38 Usunięto załącznik insp_st_inspektor_gornik2.pdf (Adam Głowacki)
20.07.2010 05:37 Dodano załącznik "insp_st_inspektor_gornik2.pdf" (Adam Głowacki)
08.01.2009 12:16 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
06.08.2008 15:16 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
04.02.2008 14:47 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
15.01.2008 09:02 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)
15.01.2008 08:51 Edycja dokumentu (Adam Głowacki)