Praca w SUG

­

Praca w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z póżn. zm.) Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku
 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

    

Data ogłoszenia
 
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
21.06.2019

Nadinspektor zakładów górniczych ds. urządzeń i sieci telekomunikacyjnych

22.08.2019

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciągów szybowych

21.01.2021

Nadinspektor zakładów górniczych ds. urządzeń instalacji i sieci elektroenergtycznych i górniczych wyciągów szybowych

 

Za treść informacji odpowiada: 
Zbigniew de Lorm - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego  
Czas wytworzenia informacji: 
2 marca 2016 r. 

Komentarz

­


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Praca w SUG
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.08.2019
Data publikacji:22.08.2019 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.06.2021 18:10 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
21.01.2021 10:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
21.01.2021 10:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
21.01.2021 10:13 Dodano załącznik "ogłoszenie nadinspektor elektryczny szybowy.pdf" (Dorota Hadryan)
21.01.2021 10:12 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.10.2020 10:14 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
16.09.2020 20:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:55 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 47498.pdf (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik ogłoszenie szyboweic maj.pdf (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik wynik kwiecień.pdf (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik ogłoszenie marzec.pdf (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 42228 z dnia 2019.pdf (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik ogłoszenie szyboweic luty 2019.pdf (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik wynik naboru szybowiec grudzień.pdf (Jarosław Królikowski)
02.12.2019 10:11 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:24 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:19 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:17 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:16 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:14 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:13 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:11 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:10 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:10 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:07 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:04 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:31 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:29 Usunięto załącznik ogłoszenie ponowione.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:29 Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:29 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik wynik naboru st insp.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik wynik naboru.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik wynik naboru nadinsp. el.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik 18998.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik ogłoszenie starszy insp. sierpień.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik ogłoszenie elektryk sierpień .pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 11075 z dnia 2017.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12171 z dnia 2017.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie sierpień N.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie 2.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie szybow.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie .pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:25 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6163 z dnia 2016.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:25 Usunięto załącznik sekretarz.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:25 Usunięto załącznik ogłoszenie elektryk szybowy 2016.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru szybowiec za JK.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie 22 marca 2016.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik szybowiec ponowiony marzec 2016.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie szybowiec 2016 2.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru szybowiec ponowiony 2016.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Nadinspektor szybowy ponowiony (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik ogłoszenie nadinspektor ds. góniczych wyciągów szybowych E.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie sterownik.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Szybowiec elektryk ponowiony 3.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru szybowiec elektryk ponowiony .pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru wyciagowiec mech.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik nadinspektor ds. wyciągów szybowym E ponowiony.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru wyciagowiec elekrtyk.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik nadinspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciagów szybowych (mech).pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik nadinspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciagów szybowych (elektr).pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru górnik 2013.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru wyposażenie szybów.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:21 Usunięto załącznik starszy inspektor zg do wyposazenia szybów i szybików ponowiony.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:21 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:32 Usunięto załącznik starszy insp.zg ds. górniczycj list 2012.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:11 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. górniczych ponowiony po naborze gdzie niewybrano kandydata.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:10 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru miernik.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:10 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na wyposazenie szybów i szybików.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:10 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:09 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. wyposazenia szybów i szybików.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:09 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. miernictwa.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru nadinsp zg ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik st. insp. zg ds. górniczych 1 st.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik inf o wyniku naboru st. insp. zg ds. górniczych 2 st.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds górniczych maj 2012 (2 stanowiska).pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru st. inspektor zakładów górniczych ds. górniczych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik nadinspektor zg ds.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. górniczych 2 stanowiska.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru nadinsp. zg ds. górniczych wyc szyb M.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru starszy insp. zg ds. górniczych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. górniczych 2.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik nadisnpektor zg ds górniczych wyciagów szybowych 2.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik Informacha o wyniku naboru Nadinspektor zg ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zg ds. górniczych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik Starszy inspektor zg ds. górniczych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik nadinspektor zg ds górniczych wyciagów szybowych M.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru starszy inspektor ds. górniczych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych 2011.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 2011.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds_ urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz went_ gł.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakładów górniczych ds. urzadzen i sieci elektroenergetycznych oraz wentylatorów głównych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. geologii.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. geologii.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 4.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. urzadzen i sieci elektroen..pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:04 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakładow górniczych ds. budowlanych 4.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:04 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładow górniczych ds. budowlanych 3.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 3.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładow gorniczych ds. urzadzeń i sieci elektroenergetycznych oraz wentylatorów głównych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakladow gorniczych ds. budwolanych 2.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów gorniczych ds. budowlanych 2.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor ds. miernictwa.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor ds. budowlanych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładow gorniczych ds budowlanych.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładow górniczych ds. miernictwa górniczego (2).pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik informacja o wynku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych (2) (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru starszy księgowy (Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik starszy księgowy (Paweł Szczechla)
08.10.2019 11:33 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.10.2019 11:32 Dodano załącznik "wynik nabory teletechnik.pdf" (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:34 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:31 Dodano załącznik "ogłoszenie starszy inspektor szybowy sierpnień 2019.pdf" (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:30 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:30 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 47498.pdf" (Dorota Hadryan)
19.06.2019 12:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
19.06.2019 12:47 Dodano załącznik "teletechnik ogłoszenie czerwiec.pdf" (Dorota Hadryan)
14.05.2019 13:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
14.05.2019 13:03 Dodano załącznik "ogłoszenie szyboweic maj.pdf" (Dorota Hadryan)
06.05.2019 13:33 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.05.2019 13:32 Dodano załącznik "wynik kwiecień.pdf" (Dorota Hadryan)
26.03.2019 12:21 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
26.03.2019 12:19 Dodano załącznik "ogłoszenie marzec.pdf" (Dorota Hadryan)
25.03.2019 10:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.03.2019 10:00 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 42228 z dnia 2019.pdf" (Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:40 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:36 Dodano załącznik "ogłoszenie szyboweic luty 2019.pdf" (Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:33 Dodano załącznik "wynik naboru szybowiec grudzień.pdf" (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:34 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:33 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf" (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:30 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:29 Dodano załącznik "ogłoszenie ponowione.pdf" (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.11.2018 10:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.11.2018 10:21 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf" (Dorota Hadryan)
24.07.2018 11:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2018 11:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2018 10:56 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2018 10:54 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie.pdf" (Dorota Hadryan)
28.05.2018 11:35 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:34 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:34 Dodano załącznik "OUG-SUG-nabor-odo.pdf" (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:33 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
06.12.2017 09:19 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:18 Dodano załącznik "wynik naboru st insp.pdf" (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:16 Dodano załącznik "wynik naboru.pdf" (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:14 Dodano załącznik "wynik naboru nadinsp. el.pdf" (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:10 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:08 Dodano załącznik "18998.pdf" (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:20 Dodano załącznik "ogłoszenie starszy insp. sierpień.pdf" (Dorota Hadryan)
17.08.2017 11:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:11 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:08 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:06 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:03 Dodano załącznik "ogłoszenie elektryk sierpień .pdf" (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:03 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:02 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 11075 z dnia 2017.pdf" (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:28 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 12171 z dnia 2017.pdf" (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:25 Dodano załącznik "ogłoszenie sierpień N.pdf" (Dorota Hadryan)
22.06.2017 08:58 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.06.2017 08:57 Dodano załącznik "ogłoszenie 2.pdf" (Dorota Hadryan)
22.06.2017 08:56 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:32 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:29 Dodano załącznik "ogłoszenie szybow.pdf" (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:00 Dodano załącznik "ogłoszenie .pdf" (Dorota Hadryan)
21.02.2017 09:08 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
21.02.2017 09:07 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6163 z dnia 2016.pdf" (Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:20 Dodano załącznik "sekretarz.pdf" (Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:20 Usunięto załącznik sekretarz.docx (Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:19 Dodano załącznik "sekretarz.docx" (Dorota Hadryan)
26.09.2016 11:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
26.09.2016 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
26.09.2016 11:35 Dodano załącznik "ogłoszenie elektryk szybowy 2016.pdf" (Dorota Hadryan)
05.08.2016 12:00 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.08.2016 11:58 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.08.2016 11:56 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
22.06.2016 12:14 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.06.2016 12:13 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru szybowiec za JK.pdf" (Dorota Hadryan)
17.05.2016 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2016 11:56 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
13.04.2016 14:00 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:55 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:53 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:53 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:14 Dodano załącznik "Ogłoszenie 22 marca 2016.pdf" (Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:12 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
02.03.2016 11:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.02.2016 12:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.02.2016 12:00 Dodano załącznik "szybowiec ponowiony marzec 2016.pdf" (Dorota Hadryan)
29.02.2016 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.02.2016 11:58 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:26 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:25 Dodano załącznik "Ogłoszenie szybowiec 2016 2.pdf" (Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru szybowiec ponowiony 2016.pdf" (Dorota Hadryan)
28.01.2016 10:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 10:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:58 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:56 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:55 Dodano załącznik "Nadinspektor szybowy ponowiony" (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.12.2015 18:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.12.2015 18:02 Dodano załącznik "ogłoszenie nadinspektor ds. góniczych wyciągów szybowych E.pdf" (Dorota Hadryan)
17.12.2015 18:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.07.2014 12:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.07.2014 12:29 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
18.06.2014 14:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
18.06.2014 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
18.06.2014 14:13 Dodano załącznik "Ogłoszenie sterownik.pdf" (Dorota Hadryan)
07.04.2014 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2014 09:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:30 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:27 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:26 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.docx (Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:26 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.docx" (Dorota Hadryan)
17.01.2014 14:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.01.2014 14:53 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:07 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:06 Dodano załącznik "Szybowiec elektryk ponowiony 3.pdf" (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:06 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:05 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:03 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru szybowiec elektryk ponowiony .pdf" (Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru wyciagowiec mech.pdf" (Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:14 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:12 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:41 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:36 Dodano załącznik "nadinspektor ds. wyciągów szybowym E ponowiony.pdf" (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:36 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru wyciagowiec elekrtyk.pdf" (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:12 Dodano załącznik "nadinspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciagów szybowych (mech).pdf" (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:10 Dodano załącznik "nadinspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciagów szybowych (elektr).pdf" (Dorota Hadryan)
14.06.2013 09:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.06.2013 10:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.06.2013 10:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.02.2013 12:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.02.2013 12:19 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru górnik 2013.pdf" (Dorota Hadryan)
28.01.2013 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
28.01.2013 09:14 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru wyposażenie szybów.pdf" (Dorota Hadryan)
20.11.2012 12:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.11.2012 12:58 Dodano załącznik "starszy inspektor zg do wyposazenia szybów i szybików ponowiony.pdf" (Dorota Hadryan)
20.11.2012 12:57 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:22 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:19 Dodano załącznik "starszy insp.zg ds. górniczycj list 2012.pdf" (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:36 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. górniczych ponowiony po naborze gdzie niewybrano kandydata.pdf" (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:24 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru miernik.pdf" (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na wyposazenie szybów i szybików.pdf" (Dorota Hadryan)
29.08.2012 10:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.08.2012 10:01 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr.pdf" (Dorota Hadryan)
06.08.2012 10:06 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.08.2012 10:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.08.2012 10:04 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. wyposazenia szybów i szybików.pdf" (Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:49 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds miernictwa.pdf (Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:49 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. miernictwa.pdf" (Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:49 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds miernictwa.pdf" (Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.06.2012 10:43 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.06.2012 10:43 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru nadinsp zg ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf" (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:21 Dodano załącznik "st. insp. zg ds. górniczych 1 st.pdf" (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:10 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:10 Dodano załącznik "inf o wyniku naboru st. insp. zg ds. górniczych 2 st.pdf" (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:55 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:53 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:53 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds górniczych maj 2012 (2 stanowiska).pdf" (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:30 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru st. inspektor zakładów górniczych ds. górniczych.pdf" (Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:34 Dodano załącznik "nadinspektor zg ds.pdf" (Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:34 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.04.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.04.2012 13:33 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. górniczych 2 stanowiska.pdf" (Dorota Hadryan)
27.04.2012 10:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.04.2012 10:48 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru nadinsp. zg ds. górniczych wyc szyb M.pdf" (Dorota Hadryan)
27.04.2012 10:48 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru starszy insp. zg ds. górniczych.pdf" (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:15 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. górniczych 2.pdf" (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:14 Dodano załącznik "nadisnpektor zg ds górniczych wyciagów szybowych 2.pdf" (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:40 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:38 Dodano załącznik "Informacha o wyniku naboru Nadinspektor zg ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf" (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zg ds. górniczych.pdf" (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:18 Dodano załącznik "Starszy inspektor zg ds. górniczych.pdf" (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:18 Dodano załącznik "nadinspektor zg ds górniczych wyciagów szybowych M.pdf" (Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:41 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:39 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds.pdf" (Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:39 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds.pdf (Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds.pdf" (Dorota Hadryan)
08.02.2012 12:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.02.2012 10:45 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:34 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych.pdf" (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:33 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych.pdf (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:18 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru starszy inspektor ds. górniczych.pdf" (Dorota Hadryan)
03.01.2012 12:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2011 09:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2011 09:01 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych.pdf" (Dorota Hadryan)
02.11.2011 14:32 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.11.2011 14:25 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych 2011.pdf" (Dorota Hadryan)
02.11.2011 14:25 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 2011.pdf" (Dorota Hadryan)
07.07.2011 11:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.07.2011 11:15 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds_ urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz went_ gł.pdf" (Dorota Hadryan)
25.05.2011 13:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2011 12:58 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładów górniczych ds. urzadzen i sieci elektroenergetycznych oraz wentylatorów głównych.pdf" (Dorota Hadryan)
15.03.2011 10:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.03.2011 10:54 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. geologii.pdf" (Dorota Hadryan)
04.01.2011 11:49 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.01.2011 11:35 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. geologii.pdf" (Dorota Hadryan)
02.11.2010 10:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.11.2010 10:51 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 4.pdf" (Dorota Hadryan)
27.09.2010 13:44 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.09.2010 13:41 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. urzadzen i sieci elektroen..pdf" (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:36 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładow górniczych ds. budowlanych 4.pdf" (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładow górniczych ds. budowlanych 3.pdf" (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:13 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 3.pdf" (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:19 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 08:52 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładow gorniczych ds. urzadzeń i sieci elektroenergetycznych oraz wentylatorów głównych.pdf" (Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:51 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakladow gorniczych ds. budwolanych 2.pdf" (Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:45 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor zakładów gorniczych ds. budowlanych 2.pdf" (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor ds. miernictwa.pdf" (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:12 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:11 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:11 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy inspektor ds. budowlanych.pdf" (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:24 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładow gorniczych ds budowlanych.pdf" (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:26 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:25 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładow górniczych ds. miernictwa górniczego (2).pdf" (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:11 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:10 Dodano załącznik "informacja o wynku naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa.pdf" (Dorota Hadryan)
10.03.2010 21:14 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.03.2010 21:02 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego.pdf" (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:51 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:48 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych (2)" (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:43 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:21 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 14:10 Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych" (Dorota Hadryan)
15.02.2010 14:09 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych" (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:49 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:48 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:41 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:04 Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru starszy księgowy" (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:03 Dodano załącznik "starszy księgowy" (Dorota Hadryan)
22.05.2009 14:33 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
06.04.2009 09:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.04.2009 12:12 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:44 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.03.2009 14:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.03.2009 14:01 Usunięto załącznik 150107lista (Dorota Hadryan)
17.10.2008 13:23 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:11 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 12:13 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
30.04.2008 13:00 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
19.02.2008 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
06.02.2008 11:44 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.02.2008 11:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.07.2007 12:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
14.02.2007 14:53 Usunięto załącznik "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
14.02.2007 14:52 Dodano załącznik "150107lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:52 Dodano załącznik "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:50 Usunięto załącznik "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:47 Zmieniono tytuł załącznika z "010906lista" na "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:45 Usunięto załącznik "150306lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:44 Dodano załącznik "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
31.05.2006 14:03 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
11.04.2006 14:13 Edycja dokumentu (Ryszard Noszczyk)
11.04.2006 14:12 Dodano załącznik "150306lista" (Ryszard Noszczyk)
10.10.2005 10:21 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 11:36 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 13:49 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)