Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Urzędu Górniczego

­

 

Specjalistyczny Urząd Górniczy

 

ul. Obroki 87
40-833 Katowice
tel. 32 788 98 01
fax 32 788 98 88
e-mail: sug@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki -  7.30-15.30.

czwartki  - 7.30-18.00.

Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków -  poniedziałki w godz. 15.30-16.30.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego lub jego zastępcy przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków. Skargi i wnioski rozpatruje główny specjalista ds. prawnych.

 

Katowice, dnia 1 września 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam kontynuację ograniczenia pracy Specjalistycznego Urzędu Górniczego polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)  wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;

2) w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

3) osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 

4) w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

5) wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przy minimalizacji bezpośredniego osobistego kontaktu z interesantem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;;

6) kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

7) składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Specjalistycznego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2003 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.09.2021 11:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.09.2021 11:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.06.2021 14:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.06.2021 14:45 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.06.2021 14:36 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
13.05.2021 11:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.03.2021 12:00 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.03.2021 15:13 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2020 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.12.2020 09:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.12.2020 11:03 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.09.2020 13:50 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
18.08.2020 17:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
27.05.2020 10:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.05.2020 15:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.09.2019 13:20 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
02.09.2019 08:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:05 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.08.2019 12:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
14.08.2019 12:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
19.06.2019 12:47 Usunięto załącznik teletechnik ogłoszenie czerwiec.pdf (Dorota Hadryan)
19.06.2019 12:46 Dodano załącznik "teletechnik ogłoszenie czerwiec.pdf" (Dorota Hadryan)
18.02.2015 12:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.07.2014 12:26 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.02.2012 12:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.02.2012 11:55 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.02.2012 10:51 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2012 12:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.01.2012 13:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.01.2012 09:21 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.01.2012 11:27 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.01.2012 11:05 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.08.2010 09:51 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 12:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
11.12.2009 22:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.11.2009 20:57 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.01.2009 11:58 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.08.2008 15:40 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.10.2007 12:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)