Status prawny Specjalistycznego Urzędu Górniczego

 

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 poz. 868 z póżn.zm).

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt. 3 P.g.g.

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Specjalistycznego Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 P.g.g.).

Specjalistyczny Urząd Górniczy działa we właściwości, którą określa art. 169 P.g.g.

 


Za treść informacji odpowiada:
Józef Koczwara - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego 
Czas wytworzenia informacji:
2 marca 2016 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny SUG
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:23.10.2020 08:20