Organizacja i tryb działania SUG

 

Organizacja i tryb działania Specjalistycznego Urzędu Górniczego  

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym rzeczowo w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do: 

1)  górniczych wyciągów szybowych;

2)  urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze
o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;

3)  szybów i szybików wraz z wyposażeniem;

4)  centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa
i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;

5)  stacji wentylatorów głównych;

6)  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-5.

oraz organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji właściwym w sprawach podziemnych zakładów górniczych
w odniesieniu do:

a)  obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;

b)  szybowych wież wyciągowych;

c)  obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w pkt.1-6;

d)  budynków nadszybi;

e)  wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa
w pkt 4;

f)  obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;

g)  obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny
i urządzenia, o których mowa w  1-5. 

Dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada dwóch zastępców:

  • ds. górniczych wyciągów szybowych, urządzeń transportowych oraz obiektów budowlanych,
  • ds. urządzeń i sieci elektroenergetycznych, wentylatorów głównych oraz urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Trzecią osobą kierownictwa Urzędu jest Naczelnik Wydziału Górniczego, kierujący sprawami dotyczącymi zagadnień szybów i szybików wraz z wyposażeniem.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni wchodzą w skład następujących zespołów realizujących zadania w specjalności:

  • górniczych wyciągów szybowych i urządzeń transportu specjalnego,
  • obiektów budowlanych,
  • urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz wentylatorów głównych,
  • urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych zajmuje samodzielne stanowiska:

  • ds. ochrony przeciwpożarowej, 
  • ds. systemów sterowania programowego urządzeń energomechanicznych.       

Ponadto trzech pracowników zatrudnionych jest w Wydziale Górniczym  na stanowiskach
ds. górnictwa, miernictwa i geologii.

Wykonywanie zadań Urzędu wspiera obsługa prawna oraz administracyjno - techniczna.

 

 


 

Za treść informacji odpowiada: 
Józef Koczwara - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego  
Czas wytworzenia informacji: 
2 marca 2016 r. 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i tryb działania SUG
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 11:20