Organizacja i tryb działania Specjalistycznego Urzędu Górniczego

 

Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym rzeczowo w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do: 

 1. górniczych wyciągów szybowych;

 2. urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;

 3. szybów i szybików wraz z wyposażeniem;

 4. centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;

 5. stacji wentylatorów głównych;

 6. urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-5.

oraz organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji właściwym w sprawach podziemnych zakładów górniczych
w odniesieniu do:

 1. obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;

 2. szybowych wież wyciągowych;

 3. obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w pkt.1-6;

 4. budynków nadszybi;

 5. wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w pkt 4;

 6. obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;

 7. obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w  1-5. 

 

Dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada dwóch zastępców:

 • ds. górniczych wyciągów szybowych, urządzeń transportowych oraz obiektów budowlanych,

 • ds. urządzeń i sieci elektroenergetycznych, wentylatorów głównych oraz urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 

Trzecią osobą kierownictwa Urzędu jest Naczelnik Wydziału Górniczego, kierujący sprawami dotyczącymi zagadnień szybów i szybików wraz z wyposażeniem.

 

Pracownicy inspekcyjno-techniczni wchodzą w skład następujących zespołów realizujących zadania w specjalności:

 • górniczych wyciągów szybowych i urządzeń transportu specjalnego,

 • obiektów budowlanych,

 • urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz wentylatorów głównych,

 • urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 

Dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych zajmuje samodzielne stanowiska:

 • ds. ochrony przeciwpożarowej, 

 • ds. systemów sterowania programowego urządzeń energomechanicznych.       

 

Ponadto trzech pracowników zatrudnionych jest w Wydziale Górniczym  na stanowiskach:

 • ds. górnictwa, miernictwa i geologii.

 

Wykonywanie zadań Urzędu wspiera obsługa prawna oraz administracyjno - techniczna.

 


Za treść informacji odpowiada: 
Józef Koczwara - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego  
Czas wytworzenia informacji: 
2 marca 2016 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i tryb działania SUG
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:23.10.2020 08:40