Organizacja i tryb działania Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

 

Organizację wewnętrzną Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz tryb pracy Urzędu określa zarządzenie Nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r., poz. 87 z późn. zm.)

 


Za treść informacji odpowiada: 
Antoni Giłka - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji :
23 czerwca 2003

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i tryb działania OUG w Warszawie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.10.2020 09:05