Status prawny Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659).

 


Za treść informacji odpowiada: 
Robert Podolski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu
Czas wytworzenia informacji:
23 czerwca 2003

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG we Wrocławiu
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.10.2020 13:40