Status prawny Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131 z późn. zm.).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy  Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 456).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i art. 168 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 


Za treść informacji odpowiada: 
Antoni Giłka - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji : 
10 luty 2012

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Warszawie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.10.2020 09:03