Status prawny OUG w Rybniku

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1064).
 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
 
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).
 
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska  z 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 456).
 
 

Za treść informacji odpowiada:
Stefan Spyra - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
Czas wytworzenia informacji:
1 lipca 2020 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Rybniku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.10.2020 08:25