Status prawny Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

 

 

Status prawny Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 456).


 


 

Za treść informacji odpowiada:
Robert Nowak – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
Czas wytworzenia informacji:
27 września 2016r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 10:36