Status prawny OUG w Lublinie

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 2  ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust.5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i własności miejscowych okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659).

 


Za treść informacji odpowiada:
Marek Mierzejewski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
Czas wytworzenia informacji:
17 września 2018

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:05.11.2020 14:23