Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
 
 

Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

  W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), wprowadzam ograniczenie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  Mając powyższe na uwadze, do odwołania:

  • w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nie będą przyjmowani interesanci;

  • wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Okręgowego Urzędu Górniczego;

  • kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej www.wug.gov.pl;

  • składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

 

UWAGA: 
Od 1 września 2019 r. nastąpiła zmiana lokalizacji
Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.
Nowy adres to:

ul.Małachowskiego 10,

budynek A, wejście D
61-129, Poznań

 
Tel:  61 65 65 600
Fax: 61 65 65 601

 

e-mail: ougpoznan@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

 

 Poniedziałek  7.30 - 15.30
 Wtorek  7.30 - 18.00
 Środa  7.30 - 15.30
 Czwartek  7.30 - 15.30
 Piątek  7.30 - 15.30

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2019 11:43