Status prawny OUG w Krośnie

 

Status prawny OUG w Krośnie

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.)

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust 1 pkt 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz.U. z 2015 r., Nr 456).


 

Za treść informacji odpowiada:
Wiesław Pisula - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Czas wytworzenia informacji:
21 lutego 2018 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Krośnie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2003 10:31