Status prawny OUG w Krakowie

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zmianami).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 456).

 


Za treść informacji odpowiada:
Krzysztof Paraszczuk - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
Czas wytworzenia informacji:
23 czerwca 2003

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Krakowie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:12.07.2003 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:05.11.2020 12:25