Status prawny Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach jest organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy Prawo budowlane i art. 168 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych.

 


Za treść informacji odpowiada: 
Marzena Rabiasz - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Czas wytworzenia informacji: 
18 grudnia 2020 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Kielcach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:03.07.2003 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Zenobiusz Szetela
Data aktualizacji:18.12.2020 10:27