Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

 

 

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel. 81 742 15 01
tel/fax. 81 742 15 06
e-mail: ouglublin@wug.gov.pl
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek -> 7.30-18.00
  • wtorek, sroda, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
 
UWAGA !!!
 
Lublin, dnia 29 marca 2022 r.
OGŁOSZENIE
 
W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022, poz. 1028), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam zasady bezpieczeństwa w pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

  1. zaleca się, aby w siedzibie Urzędu przebywały wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych;
  2. osoba wchodząca do budynków Urzędu może zakrywać usta i nos; 
  3. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane w sposób ustalony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;
  4. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
  5. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                             

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Mierzejewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Głowacki
Data aktualizacji:19.05.2023 07:30