Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

 

 

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel. 81 742 15 01
tel/fax. 81 742 15 06
e-mail: ouglublin@wug.gov.pl
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl
 

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek -> 7.30-18.00
  • wtorek, sroda, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
 
UWAGA !!!
 
Lublin, dnia 11 maja 2021 r.
OGŁOSZENIE
W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)   w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia;;

  1. wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
  2. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
  3. osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 
  4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przed drzwiami wejściowymi do siedziby Urzędu;
  6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
  7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                             

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Mierzejewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Głowacki
Data aktualizacji:18.10.2021 10:18