Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

 

 

 

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
tel. 081 742 15 01
tel/fax. 081 742 15 06
e-mail: ouglublin@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

 

 Poniedziałek  7.30 - 18.00
 Wtorek  7.30 - 15.30
 Środa  7.30 - 15.30
 Czwartek  7.30 - 15.30
 Piątek  7.30 - 15.30

UWAGA !!!

 

Lublin, dnia 27 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, z późn. zm), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam ograniczenie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)  w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia;

2)  wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu
i umówieniu terminu wizyty;

3)  w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

4)  w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

5)  wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przed drzwiami wejściowymi do siedziby urzędu;

       6) kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na  stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

      7) składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                  Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
                 w Lublinie
         Marek Mierzejewski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2003 11:42