Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe
Wyższego Urzędu Górniczego.

 

W załącznikach znajdą Państwo dokumenty, których publikacja wynika z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdania finansowe
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.04.2019
Data publikacji:03.04.2019 15:47