Działalność polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgodnie z art. 174e ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu numer telefonu, za pośrednictwem którego mogą być zgłaszane problemy dotyczące bezpieczeństwa i środowiska odnoszące się do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

Problemy dotyczące bezpieczeństwa i środowiska odnoszące się do tej działalności mogą być zgłaszane za pośrednictwem całodobowego numeru telefonu 32 736 19 47

 

Sprawozdania dotyczące zdarzeń i poważnych awarii w branży ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:04.06.2018 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Rawicki
Data na dokumencie:04.06.2018
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:05.05.2023 07:41