Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie

 

 

38-402 Krosno 5
ul. Armii Krajowej 3
tel.: 13 436 75 46
 lub 13 425 00 33
fax: numer wewnętrzny 33
e-mail: ougkrosno@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl


Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek -> 7.30-18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30

 

 

                                                          

 

Krosno, dnia 29 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), wprowadzam zasady bezpieczeństwa w pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.

Mając powyższe na uwadze:

  1. zaleca się, aby w siedzibie Urzędu przebywały wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych;
  2. osoba wchodząca do budynków Urzędu może zakrywać usta i nos; 
  3. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przy minimalizacji bezpośredniego osobistego kontaktu z interesantem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych i zaleceń w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
  4. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
  5. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

 

               Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
               w Krośnie
     mgr inż. Wiesław Pisula

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Wrzask
Data aktualizacji:29.03.2022 12:58