Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Rok 2015:

W roku 2015 do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nie wpłynęły petycje.

Rok 2016:

W roku 2016 do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wpłynęła 1 petycja. Dotyczyła ona zagadnień związanych z dodatkiem do planu ruchu jednego z zakładów górniczych. Wnoszący petycję zostali zawiadomieni o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. W zawiadomieniu wskazano na działania podejmowane przez organy nadzoru górniczego w związku z zagadnieniami ujętymi w petycji.

Rok 2017:

W roku 2017 do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nie wpłynęły petycje.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:---
Data na dokumencie:20.05.2016
Data publikacji:20.05.2016 15:23