Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego

Przepisy dotyczące wydawania Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego są zamieszczone w:

  • ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461); 
  • rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699);
  • rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych (Dz. U. poz. 2315).


     > Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego od 2012 roku <

     > Archiwum Dzienników Urzędowych Wyższego Urzędu Górniczego do 2011 r.<

Redakcja:

Wyższy Urząd Górniczy
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel.: 32 736 19 12
e-mail: dziennik@wug.gov.pl

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Stanisław Bartosik
Data na dokumencie:25.02.2016
Data publikacji:26.02.2016 15:50