Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

 

 

 

ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków
tel.: 12 421 01 22 , 12 410 23 00
tel./fax: 12 421 02 12

e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

 Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek -> 7.30-18.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30

 

U W A G A !!!

OGŁOSZENIE DYREKTORA OUG W KRAKOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

                                                                                     Kraków, dnia  7 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazówi zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1)  w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia;

2) wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;

3) w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

4) osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;

5) w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych
z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

6) wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane w sposób ustalony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;

7) kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

8) składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                        Dyrektor

                                                                                     Okręgowego Urzędu Górniczego

                                                                                        w Krakowie

                                                                                      mgr inż. Krzysztof Paraszczuk

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:---
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:22.06.2021 15:26