Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie

 

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

 

 

U W A G A !!!

OGŁOSZENIE DYREKTORA OUG W KRAKOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                                                                     Kraków, dnia  1 lipca 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS–Co V-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 i 1161), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam ograniczenie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

1) w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,                w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia;

2) wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;

3) w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

4) w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeniem oraz wytycznych  i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej    w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

5) wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane w sposób ustalony, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;

6)  kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

7)  składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                    Okręgowego Urzędu Górniczego

                                                                                                                      w Krakowie

                                                                                                      mgr inż. Krzysztof Paraszczuk

                                                                                                   

ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków

tel.: 12 421 01 22 , 12 410 23 00
tel./fax: 12 421 02 12

e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

 Poniedziałek  7.30 - 18.00
 Wtorek  7.30 - 15.30
 Środa  7.30 - 15.30
 Czwartek  7.30 - 15.30
 Piątek  7.30 - 15.30

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2003 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.07.2020 10:07 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
01.06.2020 14:34 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
01.06.2020 14:22 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
26.05.2020 19:11 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
26.05.2020 19:08 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
26.05.2020 09:28 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
23.03.2020 11:55 Edycja dokumentu (Michał Szymczyk)
23.03.2020 11:54 Edycja dokumentu (Michał Szymczyk)
16.03.2020 14:11 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
16.03.2020 14:11 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
16.03.2020 14:09 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
22.08.2019 10:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.08.2019 10:47 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2019 09:56 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
18.09.2018 11:00 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
18.09.2018 10:56 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
10.01.2018 09:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.01.2018 09:54 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
10.01.2018 09:52 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
09.01.2018 14:43 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
09.01.2018 11:20 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
27.12.2017 11:07 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
14.12.2017 10:19 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
31.12.2012 09:00 Edycja dokumentu (Zbigniew Bielewicz)
21.11.2012 09:14 Edycja dokumentu (Rafał Przewiejski)
16.12.2008 06:55 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)
06.08.2008 15:09 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
25.02.2008 12:29 Edycja dokumentu (Antoni Dynowski)