Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

 

Szanowni Państwo.

W związku z utrudnionym kontaktem telefonicznym z Okręgowym Urzędem Górniczym w Krakowie, uprzejmie prosimy o kontaktowanie się poprzez podany poniżej adres poczty elektronicznej.

ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków
tel.: 12 421 01 22 , 12 410 23 00
tel./fax: 12 421 02 12

e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

 Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek -> 7.30-18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30

 

U W A G A !!!

OGŁOSZENIE DYREKTORA OUG W KRAKOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

                                                                                     Kraków, dnia  8 marca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam zasady bezpieczeństwa w pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

 1. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
 2. osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 
 3. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych
  z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
 4. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane w sposób ustalony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;
 5. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
 6. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                        Dyrektor

                                                                                     Okręgowego Urzędu Górniczego

                                                                                        w Krakowie

                                                                                      mgr inż. Krzysztof Paraszczuk

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:---
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Przewiejski
Data aktualizacji:09.03.2022 10:13