Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

 

 

ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków
tel.: 12 421 01 22 , 12 410 23 00
tel./fax: 12 421 02 12

e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

 Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałek -> 7.30-18.00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30

 

U W A G A !!!

OGŁOSZENIE DYREKTORA OUG W KRAKOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

                                                                                     Kraków, dnia  24 maja 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022, poz. 1028), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam zasady bezpieczeństwa w pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

  1. zaleca się, aby w siedzibie Urzędu przebywały wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych;
  2. osoba wchodząca do budynków Urzędu może zakrywać usta i nos; 
  3. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane w sposób ustalony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;
  4. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
  5. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                        Dyrektor

                                                                                     Okręgowego Urzędu Górniczego

                                                                                        w Krakowie

                                                                                      mgr inż. Krzysztof Paraszczuk

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:---
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Przewiejski
Data aktualizacji:16.05.2023 07:59