Majątek

 

Majątek

 

Do rzeczowych aktywów trwałych będących w dyspozycji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, zaliczane są:

(według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2014 r.)

budynki i lokale o wartości
10.525 tys. zł
grunty
4.937 tys. zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości
0.052 tys. zł
maszyny i urządzenia techniczne o wartości
7.240 tys. zł
środki transportu o wartości
2.217 tys. zł
pozostałe środki trwałe o wartości
4.194 tys. zł
Razem:
29.165 tys. zł

(według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 r.)

budynki i lokale o wartości
12.617 tys. zł
grunty
4.937 tys. zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości
0.052 tys. zł
maszyny i urządzenia techniczne o wartości
7.517 tys. zł
środki transportu o wartości
2.131 tys. zł
pozostałe środki trwałe o wartości
5.083 tys. zł
Razem:
32.337 tys. zł
 

 

Za treść informacji odpowiada:
Ewa Bałchanowska – Dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego
Czas wytworzenia informacji:
30 czerwca 2003

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2015 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż