Status prawny OUG w Gdańsku

 

 

Status prawny 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 2  ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i własności miejscowych okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. poz. 456).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku jest organem administracji architektoniczno-budowalnej i nadzoru budowalnego, w dziedzinie górnictwa, zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 168 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

 

Za treść informacji odpowiada: 
Lidia Król - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
Czas wytworzenia informacji: 
1 kwietnia 2015 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Gdańsku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2015 14:10