Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 

ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
tel.: 58 34 00 730
fax.: 58 34 00 734


e-mail: ouggdansk@wug.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
 • wtorek -> 7.30-18.00

Gdańsk, 11 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

 

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wprowadzam z dniem 1 marca 2021 r. kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania:

 • w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia;
 • wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
 • w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;
 • osoba wchodząca do budynków Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu; 
 • w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
 • wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane przy minimalizacji bezpośredniego kontaktu z interesantem;
 • kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;
 • składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

Włodzimierz Madoń

p.o. Dyrektora

Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:11.03.2015 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:22.06.2021 14:28