Majątek


Majątek

Do rzeczowych aktywów trwałych będących w dyspozycji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2014 r.), zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, zaliczane są:

budynki i lokale o wartości
10.525 tys. zł
grunty
4.937 tys. zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości
52 tys. zł
maszyny i urządzenia techniczne o wartości
7.240 tys. zł
środki transportu o wartości
2.217 tys. zł
pozostałe środki trwałe o wartości
4.194 tys. zł
Razem:
29.165 tys. zł
 

Za treść informacji odpowiada:
Ewa Bałchanowska – Dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego
Czas wytworzenia informacji:
30 czerwca 2003

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2004 12:36