Majątek

 

            Majątek           

 

Do rzeczowych aktywów trwałych będących w dyspozycji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016 r.), zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, zaliczane są:

budynki i lokale o wartości
12.061 tys. zł
grunty
4.937 tys. zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości
52 tys. zł
maszyny i urządzenia techniczne o wartości
7.581 tys. zł
środki transportu o wartości
2.185 tys. zł
pozostałe środki trwałe o wartości
4.628 tys. zł
Razem:
31.444 tys. zł
 

 

Za treść informacji odpowiada:
Marzena Rabiasz – Dyrektor OUG w Kielcach
Czas wytworzenia informacji:
24 lutego 2017 r. 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2004 12:32