Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach 

 

 
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 41 344 44 86 , 41 200 17 75
fax 41 344 14 34
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek -> 7.30-18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
   

Kielce, dnia  12 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861),  zwanega dalej "rozporządzeniem", wprowadzam  kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania

 1. w siedzibie Urzędu dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia; 
 2. wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
 3. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

 4. osoba wchodząca do budynku Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;

 5. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

 6. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu będą przyjmowane do skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni na poziomie „0” budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach;

 7. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

 8. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                        Z-ca Dyrektora OUG w Kielcach

                                                                           dr Monika Struska               

        

Wyświetl mapę.

 

Za treść informacji odpowiada: 
Marzena Rabiasz - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Czas wytworzenia informacji: 
6 lipca 2021 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:06.07.2021 22:22