Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach 

 

 
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 41 344 44 86 , 41 200 17 75
fax 41 344 14 34
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@wug.gov.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek -> 7.30-18.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek -> 7.30-15.30
   

Kielce, dnia  7 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

W związku z ustaleniem przez Radę Ministrów, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.),  zwanega dalej "rozporządzeniem", wprowadzam  kontynuację ograniczenia pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Mając powyższe na uwadze, z dniem dzisiejszym do odwołania

 1. wizyta w siedzibie Urzędu jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty;
 2. w siedzibie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych;

 3. osoba wchodząca do budynku Urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;

 4. w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w Urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

 5. wszelkie pisma kierowane osobiście do Urzędu przyjmowane będą przy minimalizacji bezpośredniego osobistego kontaktu z interesantem;

 6. kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie – na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej: www.wug.gov.pl;

 7. składanie wniosków do Urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.

                                                                                       

Dyrektor OUG w Kielcach     

                                                                           Marzena Rabiasz     

        

Wyświetl mapę.

 

Za treść informacji odpowiada: 
Marzena Rabiasz - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Czas wytworzenia informacji: 
7 września 2021 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:18.06.2003 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Sutowicz
Data aktualizacji:27.12.2021 09:42