Informacje dla niepełnosprawnych

 

Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Wyższy Urząd Górniczy umożliwia przesłanie wiadomości SMS lub MMS na następujący numer telefonu komórkowego: 783 829 123.
Inne dostępne środki komunikacji:
telefon: 32 736 17 00
faks: 32 251 48 84
poczta elektroniczna: wug@wug.gov.pl

Wyższy Urząd Górniczy nie zatrudnia pracowników posługujących się językiem migowym, zapewnia jednak możliwość bezpłatnego korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. W celu skorzystania z takiej pomocy, prosimy o zgłoszenie chęci dostępu do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje dla niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Anna Nowrot
Data publikacji:27.03.2012 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:28.08.2020 15:35