Status prawny
Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem (art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. z 2015r. poz. 456).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach jest organem administracji architektoniczno-budowalnej i nadzoru budowalnego, w dziedzinie górnictwa, zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) i art. 168 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.


Za treść informacji odpowiada:
Robert Pasternak - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach
Czas wytworzenia informacji: 
25 marca 2020

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:11.07.2003 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:15.09.2020 12:24