Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wyższego Urzędu Górniczego 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), Wyższy Urząd Górniczy uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, czyli „dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego”.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza WUG zrealizowana jest poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP). 

W celu złożenia wniosku przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej WUG konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 

Dokumenty składane poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WUG muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone tzw. profilem zaufanym z platformy ePUAP. 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to:

1) DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT,
2) XML,
3) PDF, XPS,
4) CSV,
5) XLS, XLSX, ODS,
6) PPT, PPTX, ODP,
7) GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG, BMP
8) GEOTIFF,
9) WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV,
10) DWG, DWF, DXF, DGN, JP2,
11) ZIP, TAR, GZ (GZIP), 7Z,
12) HTML, XHTML.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wyższego Urzędu Górniczego
(link do strony głównej ePUAP)

 

Adres ePUAP Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Wyższego Urzędu Górniczego:

/WUG/SkrytkaESP

 

Chcąc załatwić sprawę w urzędzie przez platformę ePUAP, należy zalogować się na ePUAP i postępować wg poniższej instrukcji:

  1. Po zalogowaniu na ePUAP należy wybrać: KATALOG SPRAW, następnie: SPRAWY OBYWATELSKIE
  2. Wyszukać i kliknąć: „Pismo ogólne do urzędu”.
  3. W kolejnym kroku klikamy „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”
  4. Wpisujemy w wyszukiwarkę „Wyższy Urząd Górniczy”, następnie zatwierdzamy wybór i naciskamy „Załatw sprawę”.
  5. Teraz wybieramy formularz przypisany do właściwego urzędu górniczego, a następnie rozpoczynamy procedurę załatwienia sprawy.

 

Udostępniona Państwu Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz usługa pisma ogólnego na ePAUP obsługuje funkcjonalność tzw. dużych plików i przyjmuje w tym trybie załączniki o rozmiarze do 500 MB.

W trybie standardowym Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP przyjmuje dokumenty wraz z załącznikami o rozmiarze do 3,5 MB, przy czym rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty w postaci elektronicznej dostarczane bezpośrednio do Kancelarii urzędu (listownie lub osobiście) mogą zostać dostarczone na informatycznych nośnikach danych takich jak:

- pamięć masowa USB
- CD-R/RW
- DVD-R/RW

Informatyczne nośniki danych na których dostarczono dokumenty powinny być czytelnie oznakowane i nie podlegają zwrotowi.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez urząd.

W przypadku konieczności zapisania urzędowego poświadczenia odbioru tak dostarczonego dokumentu w sposób elektroniczny konieczne jest dostarczenie dodatkowego informatycznego nośnika danych z możliwością zapisu (nośniki do zwrotu):
- pamięć masowa USB (z odblokowaną możliwością zapisu)
- CD-RW (czysty lub z otwartą sesją do zapisu danych)
- DVD-RW (czysty lub z otwartą sesją do zapisu danych)

Dokumenty dostarczane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, będą skanowane na obecność szkodliwego oprogramowania.

W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania na informatycznym nośniku danych i braku możliwości jego usunięcia, dokumenty zostaną odrzucone, a nośnik danych zwrócony nadawcy wraz z informacją o przyczynie odrzucenia. Czas skanowania uzależniony jest od wielkości danych zamieszczonych na nośniku.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej urzędu: wug@wug.gov.pl , traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

Wielkość tak przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 15 MB.

Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia/Przedłożenia (UPD/UPP) można uzyskać tylko przesyłając dokumenty przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ESP WUG Informacja
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:16.01.2023 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Rogowska
Data na dokumencie:21.09.2016
Informację aktualizował:Przemysław Grzesiok
Data aktualizacji:28.04.2023 09:37