Lobbing

 

Kierownik urzędu obsługującego organ władzy publicznej (w Wyższym Urzędzie Górniczym – Dyrektor Generalny) opracowuje, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tego organu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

W załącznikach zamieszczono informacje o działaniach podejmowanych wobec Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Lobbing
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Anna Nowrot
Data publikacji:27.01.2011 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.01.2016
Informację aktualizował:Anna Swiniarska-Tadla
Data aktualizacji:08.01.2021 13:10