Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
Najwyższej Izby Kontroli

Poniżej prezentowane są odpowiedzi Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z kontroli przeprowadzonych w WUG.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi Prezesa WUG na wystąpienia pokontrolne NIK
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Barbara Wolek-Kocur
Data publikacji:08.10.2007 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:18.08.2020 13:37