Status prawny
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach jest terenowym organem administracji rządowej podległym Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016r., poz. 1131 ze zm.).

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach jest organem nadzoru górniczego, zgodnie z art. 164 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wykonuje swoje zadania przy pomocy Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwie, zgodnie z  art. 167 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze).

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach działa na terenie właściwości miejscowej, którą określa paragraf 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 27 marca 2015r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz.U. 2015r., poz. 456).

 


Za treść informacji odpowiada: 
Roman Sus - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
Czas wytworzenia informacji: 
12 kwietnia 2012

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny OUG w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:11.07.2003 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:05.11.2020 11:11