Praca w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z póżn. zm.) Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku
 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

    

Data ogłoszenia
 
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
21.06.2019

Nadinspektor zakładów górniczych ds. urządzeń i sieci telekomunikacyjnych

22.08.2019

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciągów szybowych

21.01.2021

Nadinspektor zakładów górniczych ds. urządzeń instalacji i sieci elektroenergtycznych i górniczych wyciągów szybowych

 

Za treść informacji odpowiada: 
Zbigniew de Lorm - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego  
Czas wytworzenia informacji: 
2 marca 2016 r. 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w SUG
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:22.08.2019 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.08.2019
Informację aktualizował:Jarosław Królikowski
Data aktualizacji:21.06.2021 18:10