Praca w SUG

Praca w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z póżn. zm.) Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.
 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

    

Data ogłoszenia
 
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
21.06.2019

Nadinspektor zakładów górniczych ds. urządzeń i sieci telekomunikacyjnych

22.08.2019

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. górniczych wyciągów szybowych

 

Za treść informacji odpowiada: 
Józef Koczwara - Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego  
Czas wytworzenia informacji: 
2 marca 2016 r. 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w SUG
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.08.2019
Data publikacji:22.08.2019 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2020 09:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:55 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 47498.pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik ogłoszenie szyboweic maj.pdf
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik wynik kwiecień.pdf
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik ogłoszenie marzec.pdf
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 42228 z dnia 2019.pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik ogłoszenie szyboweic luty 2019.pdf
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:53 Usunięto załącznik wynik naboru szybowiec grudzień.pdf
(Jarosław Królikowski)
02.12.2019 10:11 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:24 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:19 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:17 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:16 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:14 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:13 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:11 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:10 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:10 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:07 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 09:04 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:31 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:29 Usunięto załącznik ogłoszenie ponowione.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:29 Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:29 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik wynik naboru st insp.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik wynik naboru.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik wynik naboru nadinsp. el.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik 18998.pdf (Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik ogłoszenie starszy insp.
sierpień.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik ogłoszenie elektryk sierpień .pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 11075 z dnia 2017.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:27 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 12171 z dnia 2017.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie sierpień N.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie 2.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie szybow.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:26 Usunięto załącznik ogłoszenie .pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:25 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 6163 z dnia 2016.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:25 Usunięto załącznik sekretarz.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:25 Usunięto załącznik ogłoszenie elektryk szybowy 2016.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru szybowiec
za JK.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie 22 marca 2016.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik szybowiec ponowiony marzec 2016.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie szybowiec 2016 2.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru szybowiec
ponowiony 2016.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Nadinspektor szybowy ponowiony
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik ogłoszenie nadinspektor ds.
góniczych wyciągów szybowych E.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie sterownik.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Szybowiec elektryk ponowiony 3.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru szybowiec
elektryk ponowiony .pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru wyciagowiec
mech.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik nadinspektor ds. wyciągów szybowym E
ponowiony.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru wyciagowiec
elekrtyk.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik nadinspektor zakładów górniczych
ds. górniczych wyciagów szybowych (mech).pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik nadinspektor zakładów górniczych
ds. górniczych wyciagów szybowych (elektr).pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru górnik
2013.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru
wyposażenie szybów.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:21 Usunięto załącznik starszy inspektor zg do wyposazenia
szybów i szybików ponowiony.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 14:21 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:32 Usunięto załącznik starszy insp.zg ds. górniczycj list
2012.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:11 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. górniczych
ponowiony po naborze gdzie niewybrano kandydata.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:10 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru miernik.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:10 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
wyposazenie szybów i szybików.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:10 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:09 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. wyposazenia
szybów i szybików.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:09 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds.
miernictwa.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru nadinsp zg
ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik st. insp. zg ds. górniczych 1 st.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik inf o wyniku naboru st. insp. zg ds.
górniczych 2 st.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds górniczych maj 2012 (2 stanowiska).pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:08 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru st.
inspektor zakładów górniczych ds. górniczych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik nadinspektor zg ds.pdf
(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. górniczych 2
stanowiska.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru nadinsp. zg
ds. górniczych wyc szyb M.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru starszy
insp. zg ds. górniczych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds. górniczych
2.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik nadisnpektor zg ds górniczych
wyciagów szybowych 2.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:07 Usunięto załącznik Informacha o wyniku naboru
Nadinspektor zg ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zg ds. górniczych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik Starszy inspektor zg ds.
górniczych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik nadinspektor zg ds górniczych
wyciagów szybowych M.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. budowlanych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru starszy
inspektor ds. górniczych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. górniczych 2011.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:06 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. budowlanych 2011.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds_ urządzeń i sieci
elektroenergetycznych oraz went_ gł.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakładów
górniczych ds. urzadzen i sieci elektroenergetycznych oraz
wentylatorów głównych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. geologii.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. geologii.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 4.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. urzadzen i sieci
elektroen..pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:04 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakładow
górniczych ds. budowlanych 4.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:04 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładow górniczych ds. budowlanych 3.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. budowlanych 3.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładow gorniczych
ds. urzadzeń i sieci elektroenergetycznych oraz
wentylatorów głównych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakladow gorniczych
ds. budwolanych 2.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów gorniczych ds. budowlanych 2.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:03 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor ds. miernictwa.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor ds. budowlanych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładow gorniczych
ds budowlanych.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładow
górniczych ds. miernictwa górniczego (2).pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik informacja o wynku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. miernictwa górniczego.pdf

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:02 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. górniczych (2)

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. górniczych

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. górniczych

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik informacja o wynikach naboru starszy
księgowy

(Paweł Szczechla)
29.11.2019 13:01 Usunięto załącznik starszy księgowy
(Paweł Szczechla)
08.10.2019 11:33 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.10.2019 11:32 Dodano załącznik "wynik nabory teletechnik.pdf"
(Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:34 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:31 Dodano załącznik "ogłoszenie starszy inspektor szybowy
sierpnień 2019.pdf"

(Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:30 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.08.2019 11:30 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 47498.pdf"

(Dorota Hadryan)
19.06.2019 12:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
19.06.2019 12:47 Dodano załącznik "teletechnik ogłoszenie czerwiec.pdf"
(Dorota Hadryan)
14.05.2019 13:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
14.05.2019 13:03 Dodano załącznik "ogłoszenie szyboweic maj.pdf"
(Dorota Hadryan)
06.05.2019 13:33 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.05.2019 13:32 Dodano załącznik "wynik kwiecień.pdf"
(Dorota Hadryan)
26.03.2019 12:21 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
26.03.2019 12:19 Dodano załącznik "ogłoszenie marzec.pdf"
(Dorota Hadryan)
25.03.2019 10:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.03.2019 10:00 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 42228 z dnia 2019.pdf"

(Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:40 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:36 Dodano załącznik "ogłoszenie szyboweic luty 2019.pdf"
(Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.02.2019 12:33 Dodano załącznik "wynik naboru szybowiec grudzień.pdf"
(Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:34 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:33 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf"
(Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:30 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:29 Dodano załącznik "ogłoszenie ponowione.pdf"
(Dorota Hadryan)
02.01.2019 10:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.11.2018 10:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.11.2018 10:21 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Dorota Hadryan)
24.07.2018 11:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2018 11:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2018 10:56 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2018 10:54 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie.pdf"

(Dorota Hadryan)
28.05.2018 11:35 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:34 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:34 Dodano załącznik "OUG-SUG-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:33 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
06.12.2017 09:19 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:18 Dodano załącznik "wynik naboru st insp.pdf"
(Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:16 Dodano załącznik "wynik naboru.pdf"
(Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:14 Dodano załącznik "wynik naboru nadinsp. el.pdf"
(Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:10 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2017 09:08 Dodano załącznik "18998.pdf" (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.08.2017 10:20 Dodano załącznik "ogłoszenie starszy insp. sierpień.pdf"
(Dorota Hadryan)
17.08.2017 11:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:11 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:08 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:06 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:03 Dodano załącznik "ogłoszenie elektryk sierpień .pdf"
(Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:03 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 13:02 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 11075 z dnia 2017.pdf"

(Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:28 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 12171 z dnia 2017.pdf"

(Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.08.2017 12:25 Dodano załącznik "ogłoszenie sierpień N.pdf"
(Dorota Hadryan)
22.06.2017 08:58 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.06.2017 08:57 Dodano załącznik "ogłoszenie 2.pdf"
(Dorota Hadryan)
22.06.2017 08:56 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:32 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:29 Dodano załącznik "ogłoszenie szybow.pdf"
(Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2017 12:00 Dodano załącznik "ogłoszenie .pdf"
(Dorota Hadryan)
21.02.2017 09:08 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
21.02.2017 09:07 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie 6163 z dnia 2016.pdf"

(Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:20 Dodano załącznik "sekretarz.pdf" (Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:20 Usunięto załącznik sekretarz.docx
(Dorota Hadryan)
07.12.2016 09:19 Dodano załącznik "sekretarz.docx"
(Dorota Hadryan)
26.09.2016 11:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
26.09.2016 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
26.09.2016 11:35 Dodano załącznik "ogłoszenie elektryk szybowy 2016.pdf"
(Dorota Hadryan)
05.08.2016 12:00 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.08.2016 11:58 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
05.08.2016 11:56 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
22.06.2016 12:14 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.06.2016 12:13 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru szybowiec za
JK.pdf"

(Dorota Hadryan)
17.05.2016 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.05.2016 11:56 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.pdf"
(Dorota Hadryan)
13.04.2016 14:00 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:55 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.pdf"
(Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:53 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
13.04.2016 13:53 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:14 Dodano załącznik "Ogłoszenie 22 marca 2016.pdf"
(Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.03.2016 09:12 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
02.03.2016 11:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.02.2016 12:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.02.2016 12:00 Dodano załącznik "szybowiec ponowiony marzec 2016.pdf"
(Dorota Hadryan)
29.02.2016 11:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.02.2016 11:58 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:26 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:25 Dodano załącznik "Ogłoszenie szybowiec 2016 2.pdf"
(Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.02.2016 09:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru szybowiec
ponowiony 2016.pdf"

(Dorota Hadryan)
28.01.2016 10:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 10:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:58 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:56 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:55 Dodano załącznik "Nadinspektor szybowy ponowiony"
(Dorota Hadryan)
20.01.2016 09:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.12.2015 18:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.12.2015 18:02 Dodano załącznik "ogłoszenie nadinspektor ds. góniczych
wyciągów szybowych E.pdf"

(Dorota Hadryan)
17.12.2015 18:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.07.2014 12:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
23.07.2014 12:29 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
18.06.2014 14:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
18.06.2014 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
18.06.2014 14:13 Dodano załącznik "Ogłoszenie sterownik.pdf"
(Dorota Hadryan)
07.04.2014 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2014 09:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:30 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:27 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.pdf"
(Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:26 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr.docx
(Dorota Hadryan)
28.02.2014 10:26 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr.docx"
(Dorota Hadryan)
17.01.2014 14:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.01.2014 14:53 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:07 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:06 Dodano załącznik "Szybowiec elektryk ponowiony 3.pdf"
(Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:06 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:05 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.10.2013 10:03 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru szybowiec
elektryk ponowiony .pdf"

(Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru wyciagowiec
mech.pdf"

(Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:14 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.10.2013 11:12 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:41 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:36 Dodano załącznik "nadinspektor ds. wyciągów szybowym E
ponowiony.pdf"

(Dorota Hadryan)
20.09.2013 11:36 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru wyciagowiec
elekrtyk.pdf"

(Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:12 Dodano załącznik "nadinspektor zakładów górniczych ds.
górniczych wyciagów szybowych (mech).pdf"

(Dorota Hadryan)
24.07.2013 14:10 Dodano załącznik "nadinspektor zakładów górniczych ds.
górniczych wyciagów szybowych (elektr).pdf"

(Dorota Hadryan)
14.06.2013 09:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.06.2013 10:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.06.2013 10:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.02.2013 12:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.02.2013 12:19 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru górnik
2013.pdf"

(Dorota Hadryan)
28.01.2013 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
28.01.2013 09:14 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru wyposażenie
szybów.pdf"

(Dorota Hadryan)
20.11.2012 12:59 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.11.2012 12:58 Dodano załącznik "starszy inspektor zg do wyposazenia
szybów i szybików ponowiony.pdf"

(Dorota Hadryan)
20.11.2012 12:57 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:22 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.10.2012 12:19 Dodano załącznik "starszy insp.zg ds. górniczycj list
2012.pdf"

(Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:36 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. górniczych
ponowiony po naborze gdzie niewybrano kandydata.pdf"

(Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:24 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru miernik.pdf"
(Dorota Hadryan)
20.09.2012 13:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
wyposazenie szybów i szybików.pdf"

(Dorota Hadryan)
29.08.2012 10:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.08.2012 10:01 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr.pdf"

(Dorota Hadryan)
06.08.2012 10:06 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.08.2012 10:04 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.08.2012 10:04 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. wyposazenia
szybów i szybików.pdf"

(Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:49 Usunięto załącznik starszy inspektor zg ds miernictwa.pdf
(Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:49 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. miernictwa.pdf"
(Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:49 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds miernictwa.pdf"
(Dorota Hadryan)
03.08.2012 10:38 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.06.2012 10:43 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.06.2012 10:43 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru nadinsp zg
ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf"

(Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:21 Dodano załącznik "st. insp. zg ds. górniczych 1 st.pdf"
(Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:10 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
12.06.2012 10:10 Dodano załącznik "inf o wyniku naboru st. insp. zg ds.
górniczych 2 st.pdf"

(Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:55 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:53 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:53 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds górniczych maj 2012 (2 stanowiska).pdf"

(Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
22.05.2012 11:30 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru st. inspektor
zakładów górniczych ds. górniczych.pdf"

(Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:36 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:34 Dodano załącznik "nadinspektor zg ds.pdf"
(Dorota Hadryan)
09.05.2012 13:34 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.04.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.04.2012 13:33 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. górniczych 2
stanowiska.pdf"

(Dorota Hadryan)
27.04.2012 10:50 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.04.2012 10:48 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru nadinsp. zg
ds. górniczych wyc szyb M.pdf"

(Dorota Hadryan)
27.04.2012 10:48 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru starszy insp.
zg ds. górniczych.pdf"

(Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:15 Dodano załącznik "starszy inspektor zg ds. górniczych
2.pdf"

(Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:15 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:14 Dodano załącznik "nadisnpektor zg ds górniczych wyciagów
szybowych 2.pdf"

(Dorota Hadryan)
06.04.2012 09:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:40 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:38 Dodano załącznik "Informacha o wyniku naboru Nadinspektor
zg ds. górniczych wyciagów szybowych.pdf"

(Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zg ds. górniczych.pdf"

(Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:18 Dodano załącznik "Starszy inspektor zg ds.
górniczych.pdf"

(Dorota Hadryan)
04.04.2012 08:18 Dodano załącznik "nadinspektor zg ds górniczych wyciagów
szybowych M.pdf"

(Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:41 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:39 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds.pdf"

(Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:39 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds.pdf

(Dorota Hadryan)
29.03.2012 09:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds.pdf"

(Dorota Hadryan)
08.02.2012 12:17 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.02.2012 10:45 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:34 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. budowlanych.pdf"

(Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:33 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych.pdf

(Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.01.2012 13:18 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru starszy
inspektor ds. górniczych.pdf"

(Dorota Hadryan)
03.01.2012 12:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2011 09:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.12.2011 09:01 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych.pdf"

(Dorota Hadryan)
02.11.2011 14:32 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.11.2011 14:25 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. górniczych 2011.pdf"

(Dorota Hadryan)
02.11.2011 14:25 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. budowlanych 2011.pdf"

(Dorota Hadryan)
07.07.2011 11:16 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.07.2011 11:15 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds_ urządzeń i sieci
elektroenergetycznych oraz went_ gł.pdf"

(Dorota Hadryan)
25.05.2011 13:01 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2011 12:58 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładów górniczych
ds. urzadzen i sieci elektroenergetycznych oraz
wentylatorów głównych.pdf"

(Dorota Hadryan)
15.03.2011 10:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.03.2011 10:54 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. geologii.pdf"

(Dorota Hadryan)
04.01.2011 11:49 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
04.01.2011 11:35 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. geologii.pdf"

(Dorota Hadryan)
02.11.2010 10:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
02.11.2010 10:51 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 4.pdf"

(Dorota Hadryan)
27.09.2010 13:44 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
27.09.2010 13:41 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. urzadzen i sieci
elektroen..pdf"

(Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:37 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:36 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładow górniczych
ds. budowlanych 4.pdf"

(Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładow górniczych ds. budowlanych 3.pdf"

(Dorota Hadryan)
01.09.2010 10:13 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. budowlanych 3.pdf"

(Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 11:19 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.08.2010 08:52 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładow gorniczych
ds. urzadzeń i sieci elektroenergetycznych oraz
wentylatorów głównych.pdf"

(Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:51 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakladow gorniczych
ds. budwolanych 2.pdf"

(Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:45 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
08.07.2010 08:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor zakładów gorniczych ds. budowlanych 2.pdf"

(Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor ds. miernictwa.pdf"

(Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:12 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:11 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.06.2010 10:11 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru starszy
inspektor ds. budowlanych.pdf"

(Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:54 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:28 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:24 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
25.05.2010 08:24 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładow gorniczych
ds budowlanych.pdf"

(Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:26 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:25 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładow górniczych
ds. miernictwa górniczego (2).pdf"

(Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:20 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:13 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:11 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
07.04.2010 21:10 Dodano załącznik "informacja o wynku naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa.pdf"

(Dorota Hadryan)
10.03.2010 21:14 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
10.03.2010 21:02 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. miernictwa górniczego.pdf"

(Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:51 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:48 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. górniczych (2)"

(Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:43 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:29 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:27 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:25 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:22 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
16.02.2010 09:21 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 14:10 Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru starszy
inspektor zakładów górniczych ds. górniczych"

(Dorota Hadryan)
15.02.2010 14:09 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. górniczych"

(Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:49 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:48 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:41 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:31 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:04 Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru starszy
księgowy"

(Dorota Hadryan)
15.02.2010 13:03 Dodano załącznik "starszy księgowy"
(Dorota Hadryan)
22.05.2009 14:33 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
06.04.2009 09:23 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
03.04.2009 12:12 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:44 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.03.2009 14:02 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
31.03.2009 14:01 Usunięto załącznik 150107lista (Dorota Hadryan)
17.10.2008 13:23 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:11 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 12:13 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 13:51 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
30.04.2008 13:00 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
19.02.2008 09:01 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
06.02.2008 11:44 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
06.02.2008 11:35 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
17.07.2007 12:52 Edycja dokumentu (Dorota Hadryan)
14.02.2007 14:53 Usunięto załącznik "010906lista"
(Ryszard Noszczyk)
14.02.2007 14:52 Dodano załącznik "150107lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:52 Dodano załącznik "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:50 Usunięto załącznik "010906lista"
(Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:47 Zmieniono tytuł załącznika z "010906lista" na
"010906lista"

(Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:45 Usunięto załącznik "150306lista"
(Ryszard Noszczyk)
22.09.2006 13:44 Dodano załącznik "010906lista" (Ryszard Noszczyk)
31.05.2006 14:03 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
11.04.2006 14:13 Edycja dokumentu (Ryszard Noszczyk)
11.04.2006 14:12Dodano załącznik "150306lista"
(Ryszard Noszczyk)
10.10.2005 10:21 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 11:36 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 13:49 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)