Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

11.12.2018

starszy statystyk

 

Nabór w toku

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

06.12.2018

inspektor zakładów górniczych do spraw: budowlanych

 

Nabór w toku

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

12.10.2018

Starszy statystyk

Status :

decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

12.10.2018

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

 

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatów

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

21.09.2018

Referent prawny

Status :

Nabór w toku

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

11.07.2018

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status :

Nabór zakończony bez wyboru kandydata / kandydatki

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

11.07.2018

Młodszy inspektor zakładów górniczych

ds. górnictwa odkrywkowego

Status :

Nabór zakończony z wyborem kandydatki /kandydata

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

05.07.2018

Starszy Statystyk

Status :

Nabór zakończony bez wyboru kandydata / kandydatki

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

03.07.2018

Referent prawny

Status :

Nabór zakończony bez wyboru kandydata / kandydatki

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

23.05.2018

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatów

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

14.03.2018

Sekretarz Dyrektora

Status :

Nabór zakończony z wyborem kandydatki /kandydata

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

06.03.2018

Specjalista ds. prawnych

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatów

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

12.03.2018

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatek

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

10.01.2018

Inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatek

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

10.01.2018

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

 

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatek

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

10.01.2018

Sekretarz Dyrektora

Status :

Nabór zakończony bez wyboru kandydata / kandydatki

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

04.12.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

 

Status :

Brak ofert kandydatów/ kandydatek

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

14.11.2017

Sekretarz Dyrektora

Status :

nabór zakończony bez wyboru kandydatki / kandydata

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

30.10.2017

Starszy specjalista ds. statystyki

 

Status :

Oferty nie spełniały wymogów formalnych

 

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

30.10.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

17.10.2017

Starszy specjalista ds. prawnych

Status :

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki /  kandydata

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

27.09.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

27.09.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status: Decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

27.09.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status: Decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

02.08.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

02.08.2017

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

02.08.2017

Starszy specjalista ds. statystyki

Status : Nabór zakończony - oferty kandydatek lub kandydatów nie spełniały wymogów formalnych

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

12.06.2017

Starszy specjalista ds. statystyki

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

26.05.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

26.05.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

28.04.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

20.04.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

31.03.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

07.03.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status : decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

04.01.2017

Nadinspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego, wiertnictwa i gelogii

Status: nabór zakończony, wyłoniony kandydat:

Marek Łowicki

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

16.12.2016

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

08.11.2016

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status : Nabór zakończony - brak kandydatów

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

05.10.2016

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status :
nabór zakończony - brak kandydatów

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

07.09.2016

Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

Status :
nabór zakończony - brak kandydatów

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

16.09.2015

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego

Status :
nabór zakończony,
wyłoniony
kandydat :
Maciej Mazur,
ogł. BIP: 173151

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

19.05.2015

Starszy inspektor zakładów górniczych ds. geologii

Status :
nabór zakończony, wyłoniona kandydatka: KAMILA BRODA. ogł. BIP :
169630

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

30.06.2014

Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego i wiertnictwa

Status : 
zkończony
kandydat:
Tomasz Chrulski
nr. ogł. BIP : 
161292

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

25.06.2014

Sekretarz ds. administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych oraz obsługi sekretariatu Urzędu i Gabinetu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie

Status : 
zkończony
kandydat:
Anna Linowiecka

nr. ogł. BIP : 
161143

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

7.05.2014

Sekretarz ds. administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych oraz obsługi sekretariatu Urzędu i Gabinetu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie

Status :
zakończony
wynik : 
nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 
159806

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

16.04.2014

Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego

Status :
zakończony
wynik : 
nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP :
159819

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 12.03.2014

 Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego

 status :
zakończony
wynik : 
nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 158520

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 12.03.2014

  Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

 status : 
zakończony
kandydat : 
Paweł Kulczak
nr. ogł. BIP : 
158518

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 18.02.2014

 Inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego

status :
zkakończony

kandydat : 
Michał Czyżewski
nr. ogł. BIP :
157893

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 23.10.2013

 Inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego

 status : zakończony
wynik : nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 155271

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 25.07.2012

 Inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego

status : zakończony
wynik : nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 144924

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 19.03.2012

Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego 

status : zakończony
kandydat : Klaudiusz Maniak
nr. ogł. BIP : 141814

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 13.06.2011

 Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

status : zakończony
wynik : nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 134929

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 25.05.2011

 Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa

status : zakończony
wynik : nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 134524

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 25.05.2011

 Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

status : zakończony
wynik : nieroztrzygnięty
nr. ogł. BIP : 133726

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 20.09.2010

 Inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego

status : zakończony
kandydat :
Agata Modras
nr. ogł. BIP : 126853

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 20.09.2010

 Inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

status : zakończony
kandydat : Bożena
 Bucka-Olender
nr. ogł. BIP : 126846

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 16.03.2010

 młodszy inspektor zakładów górniczych ds. mechanicznych

 

status : zakończony
kandydat :
Piotr Birycki
nr. ogł. BIP : 121113

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 10.11.2009

Specjalista ds. informatyki 

status : zakończony
kandydat : 
Zbigniew Dziwulski
nr. ogł. BIP : 117014

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 29.07.2009

 inspektor zakładów górniczych ds budowlanych

status : zakończony
kandydat : 
Rafał Klecha
nr. ogł. BIP : 113311

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 08.07.2009

 inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 20.05.2009

 młodszy inspektor zg ds. mechanicznych

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 20.05.2009

 młodszy inspektor zg ds. górnictwa odkrywkowego

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 29.04.2009 

młodszy księgowy 

 

 

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

 29.04.2009

 inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych

 

 


Za treść informacji odpowiada: 
Piotr Bukalski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji :
19 sierpnia 2005

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Antoni Giłka
Data na dokumencie:25.05.2018
Data publikacji:28.05.2018 20:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.12.2018 12:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2018 15:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2018 15:40 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
20.11.2018 12:12 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:21 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 12 10 2018
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:21 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 12 10.
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:39 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:34 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:24 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:23 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:20 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:18 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:16 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:12 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:10 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
26.09.2018 15:11 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
26.09.2018 15:09 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 21 09
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
26.09.2018 15:07 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:40 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:35 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 11 07
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Mł insp ds. górn
odkrywwego 11 07 2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:27 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:20 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:18 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 05 07 2018
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:13 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.07.2018 10:43 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.07.2018 14:55 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.07.2018 14:52 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 03 07
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 15:08 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 15:07 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 23 05
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 15:04 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 14:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 14:54 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 14:51 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
28.05.2018 11:18 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:14 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:14 Dodano załącznik "OUG-WAR-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:13 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.03.2018 12:51 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.03.2018 12:50 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Sekretarz 14.03.2018 r..pdf"
(Klaudiusz Maniak)
19.03.2018 12:46 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:51 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:39 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Specjalista ds. prawnych 06
03 2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 10:30 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 10:28 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 12 03
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 10:27 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
23.02.2018 11:16 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
23.02.2018 11:11 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 09:03 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 09:02 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 10 01
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 10 01
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:58 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:57 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Sekretarz 10 01 2018 r..pdf"
(Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:57 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 09:10 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:40 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:30 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 12:05 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 12:00 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 11:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 04 12
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 11:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 11:47 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:22 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:11 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:05 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Sekretarz 14.11.2017 r..pdf"
(Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:05 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:23 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
30.10.2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:18 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:16 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 30 10
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:16 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
23.10.2017 10:17 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
20.10.2017 10:33 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
20.10.2017 10:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. spec. ds. prawnych 17 10
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
20.10.2017 10:30 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:35 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:33 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 27 09
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:33 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02
08 2017 r..pdf

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:32 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02 08
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 27 09
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:13 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.09.2017 10:22 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.08.2017 12:39 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.08.2017 12:38 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
08.2017 r..pdf.doc"

(Klaudiusz Maniak)
07.08.2017 12:38 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
02 08 2017 r..pdf

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 14:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 14:02 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 14:01 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02 08
2017 r..doc"

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:57 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:56 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 02 08
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:55 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:50 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:49 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat. 02
08 2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:48 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 12:33 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.06.2017 12:57 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
12.06.2017 10:29 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
12.06.2017 10:26 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat. 12
06 2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
12.06.2017 10:24 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:50 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:50 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 26 05
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:49 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:46 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:44 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:43 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. budow. 26 05
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:34 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 28 04
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:34 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:26 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
26.04.2017 12:56 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
24.04.2017 09:26 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
24.04.2017 09:20 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. budow. 20 04
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
18.04.2017 09:14 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
18.04.2017 09:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
31.03.2017 11:00 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
31.03.2017 10:57 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 31 03
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 13:10 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:44 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:40 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:35 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:33 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:18 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:08 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 10:40 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Klaudiusz Maniak)
04.01.2017 20:04 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2017 20:00 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2017 19:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2017 19:57 Dodano załącznik "ogłoszenie-04012017.pdf"
(Jarosław Królikowski)
04.01.2017 19:57 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:36 Dodano załącznik
"2016-12-16-ogłoszenie-insp_ds_budowlanych.pdf"

(Jarosław Królikowski)
16.12.2016 12:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
16.12.2016 12:34 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:41 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:37 Dodano załącznik "ogłoszenie-07112016.pdf"
(Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:35 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:28 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:05 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:04 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:03 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:01 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 15:58 Dodano załącznik "ogłoszenie-05102016.docx"
(Jarosław Królikowski)
05.10.2016 15:51 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 11:01 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:59 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Usunięto załącznik Ogłoszenie - Inspektor ds.
budowlanych - 07.09.2016

(Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Dodano załącznik "Ogłoszenie - Inspektor ds. budowlanych
- 07.09.2016"

(Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Dodano załącznik "Ogłoszenie - Inspektor ds. budowlanych
- 07.09.2016"

(Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:48 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
27.11.2015 13:39 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
16.09.2015 08:17 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
16.09.2015 08:05 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładów górniczych
ds. miernictwa górniczego"

(Wojciech Mrówczyński)
14.07.2015 10:14 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
28.05.2015 10:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2015 10:45 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.05.2015 09:35 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.05.2015 09:33 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.05.2015 09:28 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.05.2015 09:22 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładów górniczych
ds. geologii "

(Wojciech Mrówczyński)
18.08.2014 11:11 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
18.08.2014 11:08 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
14.08.2014 09:03 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
30.06.2014 10:12 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
30.06.2014 10:08 Dodano załącznik "Młodszy inspektor zakładów
górniczych ds. górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
25.06.2014 10:52 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
25.06.2014 10:50 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
25.06.2014 10:40 Dodano załącznik "Sekretarz Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych"

(Wojciech Mrówczyński)
23.06.2014 11:22 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:25 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:23 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:22 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:21 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:17 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
08.05.2014 09:14 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
08.05.2014 09:09 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
08.05.2014 09:08 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Wojciech Mrówczyński)
07.05.2014 15:24 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
07.05.2014 15:17 Dodano załącznik "Sekretarz Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych"

(Wojciech Mrówczyński)
23.04.2014 09:34 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.04.2014 13:47 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.04.2014 13:45 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
17.04.2014 13:35 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
07.04.2014 11:21 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
02.04.2014 13:33 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.03.2014 09:09 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 11:26 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 10:32 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 09:51 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 09:46 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:57 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:08 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:03 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:00 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 11:55 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 11:53 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 11:53 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:34 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:27 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:24 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:23 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:04 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 12:30 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:58 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:53 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:46 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:41 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego "

(Wojciech Mrówczyński)
16.01.2014 08:20 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
02.01.2014 11:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:43 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:42 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:41 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:40 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:34 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:33 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 10:01 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 09:58 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
24.10.2013 14:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
24.10.2013 14:43 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
24.10.2013 14:42 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego

(Marian Trybuł)
23.10.2013 11:46 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
23.10.2013 11:42 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
23.10.2013 11:39 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
02.10.2013 15:10 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.08.2012 10:39 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.08.2012 10:35 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.08.2012 10:31 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
19.03.2012 11:54 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
19.03.2012 11:47 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa odkrywkowego"

(Marian Trybuł)
13.06.2011 08:07 Dodanie ogłoszenia o prace inspektor ds. Budowlanych
(Marian Trybuł)
13.06.2011 08:04 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
13.06.2011 07:59 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych

(Marian Trybuł)
13.06.2011 07:58 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
25.05.2011 09:20 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:20 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:16 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:12 Dodanie ogłoszeń Budowlaniec i górnik
(Marian Trybuł)
25.05.2011 08:11 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:10 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:07 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:06 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa"

(Marian Trybuł)
25.05.2011 08:03 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:01 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 07:57 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
12.10.2010 13:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
20.09.2010 11:43 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:39 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:25 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:23 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 10:41 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 10:36 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 10:32 Dodano załącznik "Inspektora zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
20.09.2010 10:28 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
16.03.2010 10:51 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:27 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:26 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:25 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:18 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:02 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:01 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:59 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:59 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:58 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:58 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:57 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:57 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:56 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie mechanik"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:57 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:56 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
10.11.2009 11:52 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:49 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:47 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:40 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:34 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:33 Usunięto załącznik ogłoszenie informatyk
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:32 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:32 Usunięto załącznik ogłoszenie budowlaniec sierpień
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:31 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:30 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:29 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:27 Dodano załącznik "ogłoszenie informatyk"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:24 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:23 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:23 Dodano załącznik "ogłoszenie informatyk"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:22 Usunięto załącznik ogłoszenie informatyk
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:19 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:13 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:13 Dodano załącznik "ogłoszenie informatyk"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:12 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:10 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:10 Usunięto załącznik informatyk ogłoszenie
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:08 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:06 Dodano załącznik "informatyk ogłoszenie"
(Marian Trybuł)
04.08.2009 08:35 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
04.08.2009 08:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
04.08.2009 08:20 Dodano załącznik "ogłoszenie budowlaniec sierpień"
(Marian Trybuł)
04.08.2009 08:19 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:31 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:29 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:26 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:24 Dodano załącznik "ogłoszenie budowlaniec "
(Marian Trybuł)
26.05.2009 09:03 Dodano załącznik "ogłoszenie mechanik.pdf"
(Marian Trybuł)
26.05.2009 09:02 Usunięto załącznik ogłoszenie mechanik.pdf
(Marian Trybuł)
26.05.2009 08:56 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:55 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:53 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:52 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:52 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:51 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:50 Dodano załącznik "ogłoszenie mechanik.pdf"
(Marian Trybuł)
26.05.2009 08:47 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:46 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:43 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:39 Dodano załącznik "Górnik.pdf" (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:35 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:33 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:32 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Marian Trybuł)
26.05.2009 08:29 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:27 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:25 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Marian Trybuł)
22.05.2009 14:36 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
29.04.2009 09:51 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.04.2009 03:54 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.04.2009 12:15 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
02.02.2009 09:15 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
17.10.2008 13:22 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:10 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 12:03 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
12.02.2008 08:13 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.10.2005 10:18 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 11:34 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 13:10 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)