Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

Data wyniku

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

28.06.2021 Starszy Inspektor Zakładów Górniczych ds. geologii w toku
07.06.2021 Starszy Inspektor Zakładów Górniczych ds. mechanicznych w toku
07.06.2021 Starszy Inspektor Zakładów Górniczych ds. górnictwa odkrywkowego w toku
28.06.2021 Starszy Inspektor Zakładów Górniczych ds. geologii nabór zakończony
07.06.2021 Inspektor Zakładów Górniczych ds. budowlanych w toku

07.06.2021

Inspektor Zakładów Górniczych ds. budowlanych

nabór zakończony

03.02.2020

Referent ds. prawnych nabór zakończony

 

Za treść informacji odpowiada: 
Antoni Giłka - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji :
26 listopada 2019

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 20:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Antoni Giłka
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Jabłoński
Data aktualizacji:28.06.2021 07:34