Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

 

 

 

Data wyniku

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki naboru

-

Inspektor Zakładów Górniczych ds. budowlanych nabór w toku

03.02.2020

Referent ds. prawnych nabór zakończony

 


Za treść informacji odpowiada: 
Antoni Giłka - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie
Czas wytworzenia informacji :
26 listopada 2019

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:Antoni Giłka
Data na dokumencie:25.05.2018
Data publikacji:28.05.2018 20:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.03.2020 10:33 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.03.2020 10:32 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.03.2020 10:31 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.03.2020 10:30 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.03.2020 10:25 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.03.2020 10:19 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.03.2020 10:17 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
12.02.2020 10:33 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
12.02.2020 10:32 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
05.02.2020 09:49 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:44 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 08 05
2019 r..pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. statystyk 08 05 2019
r..pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 22 03
2019 r..pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. statystyk 22 03 2019
r..pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 13 02
2019 r..pdf

(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. statystyk 07 02 2019
r..pdf

(Jarosław Królikowski)
03.12.2019 08:05 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
03.12.2019 08:04 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
02.12.2019 11:48 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:47 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:46 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:45 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:42 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:38 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:30 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:25 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:21 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:21 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:19 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:16 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:14 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:13 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. statystyk 12 10 2018
r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:13 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 12
10. 2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:13 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 21
09 2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 11 07
2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Mł insp ds. górn
odkrywwego 11 07 2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. statystyk 05 07 2018
r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 03
07 2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 23 05
2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Sekretarz 14.03.2018
r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Specjalista ds. prawnych
06 03 2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 12 03
2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 10
01 2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 10 01
2018 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:12 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Sekretarz 10 01 2018
r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 04 12
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Sekretarz 14.11.2017
r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
30.10.2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 30
10 2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. spec. ds. prawnych 17
10 2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 27
09 2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 27 09
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
08.2017 r..pdf.doc

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02
08 2017 r..doc

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 02 08
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
12 06 2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 26 05
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Nadinsp. ds. budow. 26 05
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 28 04
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Nadinsp. ds. budow. 20 04
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 31 03
2017 r..pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik ogłoszenie-04012017.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik
2016-12-16-ogłoszenie-insp_ds_budowlanych.pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik ogłoszenie-07112016.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:10 Usunięto załącznik ogłoszenie-05102016.docx
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:09 Usunięto załącznik Ogłoszenie - Inspektor ds.
budowlanych - 07.09.2016

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:06 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakładów
górniczych ds. miernictwa górniczego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:04 Usunięto załącznik Starszy inspektor zakładów
górniczych ds. geologii

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:04 Usunięto załącznik Młodszy inspektor zakładów
górniczych ds. górnictwa otworowego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:04 Usunięto załącznik Sekretarz Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Sekretarz Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 11:03 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa odkrywkowego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:59 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:59 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:59 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:59 Usunięto załącznik Inspektora zakładów górniczych ds.
budowlanych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:59 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:59 Usunięto załącznik Ogłoszenie mechanik
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:58 Usunięto załącznik ogłoszenie informatyk
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:58 Usunięto załącznik ogłoszenie budowlaniec
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:58 Usunięto załącznik ogłoszenie mechanik.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:58 Usunięto załącznik Górnik.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:41 Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 10:40 Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
(Paweł Szczechla)
27.11.2019 12:18 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
27.11.2019 12:17 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
27.11.2019 12:17 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 26 11
2019 r..pdf"

(Krzysztof Jabłoński)
27.11.2019 12:15 Edycja dokumentu (Krzysztof Jabłoński)
05.09.2019 13:01 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.09.2019 12:58 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.05.2019 10:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.05.2019 10:58 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.05.2019 10:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 08 05
2019 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.05.2019 10:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 08 05 2019
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
06.05.2019 12:45 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.05.2019 12:43 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.05.2019 12:41 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 14:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 14:08 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 22 03
2019 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 14:07 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 14:06 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 22 03 2019
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 14:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 14:00 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 08:47 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.04.2019 08:46 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.02.2019 07:24 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.02.2019 07:23 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 13 02
2019 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
19.02.2019 07:23 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.02.2019 07:22 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.02.2019 07:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.02.2019 07:14 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.02.2019 09:32 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.02.2019 09:31 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 07 02 2019
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.02.2019 09:29 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.02.2019 09:23 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.02.2019 09:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.02.2019 09:19 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.12.2018 12:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2018 15:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.12.2018 15:40 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
20.11.2018 12:12 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:21 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 12 10 2018
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:21 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 12 10.
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
19.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:39 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:34 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:24 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:23 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:20 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:18 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:16 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:12 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:10 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.10.2018 09:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
26.09.2018 15:11 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
26.09.2018 15:09 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 21 09
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
26.09.2018 15:07 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:40 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:35 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 11 07
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Mł insp ds. górn
odkrywwego 11 07 2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:27 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:20 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:18 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. statystyk 05 07 2018
r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
11.07.2018 10:13 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.07.2018 10:43 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.07.2018 14:55 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.07.2018 14:52 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Referent ds. prawnych 03 07
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 15:08 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 15:07 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 23 05
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 15:04 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 14:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 14:54 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.06.2018 14:51 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
28.05.2018 11:18 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:14 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:14 Dodano załącznik "OUG-WAR-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:13 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.03.2018 12:51 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.03.2018 12:50 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Sekretarz 14.03.2018 r..pdf"
(Klaudiusz Maniak)
19.03.2018 12:46 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:51 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:39 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Specjalista ds. prawnych 06
03 2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 11:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 10:30 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 10:28 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 12 03
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
13.03.2018 10:27 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
23.02.2018 11:16 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
23.02.2018 11:11 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 09:03 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 09:02 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 10 01
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 10 01
2018 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:58 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:57 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Sekretarz 10 01 2018 r..pdf"
(Klaudiusz Maniak)
15.01.2018 08:57 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 09:10 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:40 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:38 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.01.2018 08:30 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 12:05 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 12:00 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 11:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 04 12
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 11:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
06.12.2017 11:47 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:22 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:11 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:05 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Sekretarz 14.11.2017 r..pdf"
(Klaudiusz Maniak)
21.11.2017 11:05 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:23 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
30.10.2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:21 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:18 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:16 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 30 10
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
30.10.2017 14:16 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
23.10.2017 10:17 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
20.10.2017 10:33 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
20.10.2017 10:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. spec. ds. prawnych 17 10
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
20.10.2017 10:30 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:35 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:33 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 27 09
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:33 Usunięto załącznik Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02
08 2017 r..pdf

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:32 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02 08
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 27 09
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
03.10.2017 11:13 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
09.09.2017 10:22 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.08.2017 12:39 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.08.2017 12:38 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
08.2017 r..pdf.doc"

(Klaudiusz Maniak)
07.08.2017 12:38 Usunięto załącznik Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat.
02 08 2017 r..pdf

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 14:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 14:02 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 14:01 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. elektr. 02 08
2017 r..doc"

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:59 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:57 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:56 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Inspektor ds. budow. 02 08
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:55 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:50 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:49 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat. 02
08 2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 13:48 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
02.08.2017 12:33 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
19.06.2017 12:57 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
12.06.2017 10:29 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
12.06.2017 10:26 Dodano załącznik "Ogłoszenie_St. specjalista ds. stat. 12
06 2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
12.06.2017 10:24 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:50 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:50 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 26 05
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:49 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:46 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:44 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:43 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. budow. 26 05
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:36 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:34 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 28 04
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:34 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
05.06.2017 12:26 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
26.04.2017 12:56 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
24.04.2017 09:26 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
24.04.2017 09:20 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. budow. 20 04
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
18.04.2017 09:14 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
18.04.2017 09:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
31.03.2017 11:00 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
31.03.2017 10:57 Dodano załącznik "Ogłoszenie_Nadinsp. ds. elektr. 31 03
2017 r..pdf"

(Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 13:10 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:44 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:40 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:35 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
08.03.2017 11:33 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:18 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:09 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:08 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 11:06 Edycja dokumentu (Klaudiusz Maniak)
07.03.2017 10:40 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Klaudiusz Maniak)
04.01.2017 20:04 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2017 20:00 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2017 19:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
04.01.2017 19:57 Dodano załącznik "ogłoszenie-04012017.pdf"
(Jarosław Królikowski)
04.01.2017 19:57 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:56 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:55 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.12.2016 08:36 Dodano załącznik
"2016-12-16-ogłoszenie-insp_ds_budowlanych.pdf"

(Jarosław Królikowski)
16.12.2016 12:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
16.12.2016 12:34 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:41 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:38 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:37 Dodano załącznik "ogłoszenie-07112016.pdf"
(Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:35 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.11.2016 15:28 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:05 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:04 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:03 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 16:01 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.10.2016 15:58 Dodano załącznik "ogłoszenie-05102016.docx"
(Jarosław Królikowski)
05.10.2016 15:51 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 11:01 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:59 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Usunięto załącznik Ogłoszenie - Inspektor ds.
budowlanych - 07.09.2016

(Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Dodano załącznik "Ogłoszenie - Inspektor ds. budowlanych
- 07.09.2016"

(Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:58 Dodano załącznik "Ogłoszenie - Inspektor ds. budowlanych
- 07.09.2016"

(Jarosław Królikowski)
07.09.2016 10:48 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
27.11.2015 13:39 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
16.09.2015 08:17 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
16.09.2015 08:05 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładów górniczych
ds. miernictwa górniczego"

(Wojciech Mrówczyński)
14.07.2015 10:14 Edycja dokumentu (Edyta Maleszewska)
28.05.2015 10:46 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2015 10:45 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.05.2015 09:35 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.05.2015 09:33 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.05.2015 09:28 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.05.2015 09:22 Dodano załącznik "Starszy inspektor zakładów górniczych
ds. geologii "

(Wojciech Mrówczyński)
18.08.2014 11:11 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
18.08.2014 11:08 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
14.08.2014 09:03 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
30.06.2014 10:12 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
30.06.2014 10:08 Dodano załącznik "Młodszy inspektor zakładów
górniczych ds. górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
25.06.2014 10:52 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
25.06.2014 10:50 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
25.06.2014 10:40 Dodano załącznik "Sekretarz Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych"

(Wojciech Mrówczyński)
23.06.2014 11:22 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:25 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:23 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:22 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:21 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Wojciech Mrówczyński)
12.05.2014 09:17 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
08.05.2014 09:14 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
08.05.2014 09:09 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
08.05.2014 09:08 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego

(Wojciech Mrówczyński)
07.05.2014 15:24 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
07.05.2014 15:17 Dodano załącznik "Sekretarz Dyrektora ds.
administracyjno-organizacyjnych i kancelaryjnych"

(Wojciech Mrówczyński)
23.04.2014 09:34 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.04.2014 13:47 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.04.2014 13:45 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
17.04.2014 13:35 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
07.04.2014 11:21 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
02.04.2014 13:33 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
19.03.2014 09:09 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 11:26 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 10:32 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 09:51 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.03.2014 09:46 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:57 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:08 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:03 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 12:00 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa otworowego"

(Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 11:55 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 11:53 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Wojciech Mrówczyński)
12.03.2014 11:53 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:34 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:27 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:24 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:23 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 15:04 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
06.03.2014 12:30 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:58 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:53 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:46 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
17.02.2014 14:41 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego "

(Wojciech Mrówczyński)
16.01.2014 08:20 Edycja dokumentu (Wojciech Mrówczyński)
02.01.2014 11:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:43 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:42 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:41 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:40 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:34 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:33 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 11:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 10:01 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
02.01.2014 09:58 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
24.10.2013 14:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
24.10.2013 14:43 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
24.10.2013 14:42 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego

(Marian Trybuł)
23.10.2013 11:46 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
23.10.2013 11:42 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
23.10.2013 11:39 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
02.10.2013 15:10 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.08.2012 10:39 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.08.2012 10:35 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.08.2012 10:31 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
19.03.2012 11:54 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
19.03.2012 11:47 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa odkrywkowego"

(Marian Trybuł)
13.06.2011 08:07 Dodanie ogłoszenia o prace inspektor ds. Budowlanych
(Marian Trybuł)
13.06.2011 08:04 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
13.06.2011 07:59 Usunięto załącznik Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych

(Marian Trybuł)
13.06.2011 07:58 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
25.05.2011 09:20 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:20 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:16 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:12 Dodanie ogłoszeń Budowlaniec i górnik
(Marian Trybuł)
25.05.2011 08:11 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:10 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:07 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:06 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
górnictwa"

(Marian Trybuł)
25.05.2011 08:03 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 08:01 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
25.05.2011 07:57 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
12.10.2010 13:37 Edycja dokumentu (Anna Swiniarska-Tadla)
20.09.2010 11:43 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:39 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:25 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:23 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 11:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 10:41 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 10:36 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
20.09.2010 10:32 Dodano załącznik "Inspektora zakładów górniczych ds.
budowlanych"

(Marian Trybuł)
20.09.2010 10:28 Dodano załącznik "Inspektor zakładów górniczych ds.
miernictwa górniczego"

(Marian Trybuł)
16.03.2010 10:51 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:27 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:26 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:25 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:22 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:18 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:02 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 10:01 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:59 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:59 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:58 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:58 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:57 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:57 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:56 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
16.03.2010 09:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie mechanik"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:57 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:56 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
10.11.2009 11:52 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:49 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:47 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:40 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:34 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:33 Usunięto załącznik ogłoszenie informatyk
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:32 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:32 Usunięto załącznik ogłoszenie budowlaniec sierpień
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:31 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:30 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:29 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:27 Dodano załącznik "ogłoszenie informatyk"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:24 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:23 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:23 Dodano załącznik "ogłoszenie informatyk"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:22 Usunięto załącznik ogłoszenie informatyk
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:19 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:13 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:13 Dodano załącznik "ogłoszenie informatyk"
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:12 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:10 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:10 Usunięto załącznik informatyk ogłoszenie
(Marian Trybuł)
10.11.2009 11:08 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.11.2009 11:06 Dodano załącznik "informatyk ogłoszenie"
(Marian Trybuł)
04.08.2009 08:35 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
04.08.2009 08:21 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
04.08.2009 08:20 Dodano załącznik "ogłoszenie budowlaniec sierpień"
(Marian Trybuł)
04.08.2009 08:19 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:31 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:29 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:26 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
08.07.2009 10:24 Dodano załącznik "ogłoszenie budowlaniec "
(Marian Trybuł)
26.05.2009 09:03 Dodano załącznik "ogłoszenie mechanik.pdf"
(Marian Trybuł)
26.05.2009 09:02 Usunięto załącznik ogłoszenie mechanik.pdf
(Marian Trybuł)
26.05.2009 08:56 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:55 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:53 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:52 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:52 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:51 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:50 Dodano załącznik "ogłoszenie mechanik.pdf"
(Marian Trybuł)
26.05.2009 08:47 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:46 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:44 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:43 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:39 Dodano załącznik "Górnik.pdf" (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:35 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:33 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:32 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Marian Trybuł)
26.05.2009 08:29 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:27 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
26.05.2009 08:25 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Marian Trybuł)
22.05.2009 14:36 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
29.04.2009 09:51 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.04.2009 03:54 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.04.2009 12:15 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
02.02.2009 09:15 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
17.10.2008 13:22 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:10 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 12:03 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
12.02.2008 08:13 Edycja dokumentu (Marian Trybuł)
10.10.2005 10:18 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 11:34 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 13:10 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)