Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.), Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych jest dostępna w załączniku.
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę jest dostępny w załączniku.
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

 Data Ogłoszenie Wynik naboru
21 kwietnia 2023 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. wiertnictwa i górnictwa otworowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
10 maja 2023 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa podziemnego i odkrywkowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
29 sierpnia 2023 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. wiertnictwa i górnictwa otworowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
30 września 2023 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
31 października 2023 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. wiertnictwa i górnictwa otworowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
11 grudnia 2023 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa odkrywkowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata
5 stycznia 2024 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. wiertnictwa i górnictwa otworowego  
21 stycznia 2024 r. starszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa podziemnego i odkrywkowego nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Praca w urzędach górniczych - służba cywilna

 


Za treść informacji odpowiada:
Robert Nowak – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
Czas wytworzenia informacji:
27 lutego 2024 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:24.11.2021 08:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.01.2023
Informację aktualizował:Paweł Paprzycki
Data aktualizacji:27.02.2024 11:51