Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku.

 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Data ogłoszenia Treść ogłoszenia na stanowisko Wyniki naboru
29.09.21 r.

Nadinspektor zakładów górniczych do spraw górniczych

08.07.20 r. Młodszy inspektor zakładów górniczych do spraw mierniczych 

wynik naboru 

 

 

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady MinistrówZa treść informacji odpowiada:
Marek Mierzejewski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie
Czas wytworzenia informacji: 
27 lutego 2017

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Adam Głowacki
Data aktualizacji:20.12.2021 10:16