Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie. 

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych jest dostępna w załączniku
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę jest dostępny w załączniku.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

26.01.2024 r.

Starszy Inspektor Zakładów Górniczych do spraw geologii

 

 

Ogłoszenia o naborach do pracy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru do pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 


Za treść informacji odpowiada:
Wiesław Pisula - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Czas wytworzenia informacji:
6 września 2022 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
 
Zgodnie z art. 28 i art 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Piotr Kozioł
Data aktualizacji:26.01.2024 11:56