Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 265) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie. 

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wynik naboru

27.05.2020 r.

radca prawny ds. prawnych

wynik naboru

27.05.2020 r.

starszy inspektor zakładów górniczych ds. elektrycznych

wynik naboru

21.07.2020 r.

starszy inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa otworowego i wiertnictwa

wynik naboru

16.04.2021 r.

starszy inspektor zakładów górniczych ds. mechanicznych

wynik naboru

 

Ogłoszenia o naborach do pracy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru do pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 


Za treść informacji odpowiada:
Wiesław Pisula - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Czas wytworzenia informacji:
2 sierpnia 2021 r.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
 
Zgodnie z art. 28 i art 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 265) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 12:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Grzegorz Wrzask
Data aktualizacji:02.08.2021 11:01