Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie


Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1559) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie. 

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

Data ogłoszenia
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
17.05.2010 r. Inspektor zakładów górniczych ds. ochrony środowiska lub starszy inspektor ds. ochrony środowiska
05.07.2010 r. Inspektor zakładów górniczych ds. ochrony środowiska lub starszy inspektor ds. ochrony środowiska
25.09.2013 r. Młodszy księgowy ds. księgowych
12.02.2015 r. Starszy inspektor zakładów górniczych ds. wiertnictwa i górnictwa otworowego
25.05.2017 r. Referent ds. administracyjnych
28.11.2017 r. Inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego
21.01.2019 r. Inspektor zakładów górniczych ds. geologii  

 

Ogłoszenia o naborach do pracy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru do pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


 

Za treść informacji odpowiada:
Wiesław Pisula - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Czas wytworzenia informacji:
21 stycznia 2019 r.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

Zgodnie z art. 28 i art 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1559) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy  w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.05.2018
Data publikacji:28.05.2018 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2019 08:40 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.01.2019 08:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze inspektor zakladow
górniczych ds. geologii.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
21.01.2019 08:39 Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze inspektor
zakladow gorniczych ds. geologii.pdf

(Grzegorz Wrzask)
21.01.2019 08:39 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.01.2019 08:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze inspektor zakladow
gorniczych ds. geologii.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
28.05.2018 10:49 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 10:47 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 10:47 Dodano załącznik "OUG-KRO-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 10:47 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
19.02.2018 10:25 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
19.02.2018 10:24 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
19.02.2018 10:21 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
19.02.2018 10:19 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
19.02.2018 10:07 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru Inspektor
zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
28.11.2017 08:43 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.11.2017 08:37 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.11.2017 08:22 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.11.2017 08:13 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze Inspektor
zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
29.06.2017 14:45 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
29.06.2017 14:44 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru Referent ds.
administracyjnych.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:33 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:30 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:24 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze Referent ds.
administracyjnych.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze Referent ds.
administracyjnych

(Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:22 Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o naborze
zastępstwo prac. admin..pdf" na "Ogłoszenie o naborze
Referent ds. administracyjnych"

(Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:21 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
25.04.2017 08:15 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze zastępstwo prac.
admin..pdf"

(Grzegorz Wrzask)
10.04.2015 11:27 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
10.04.2015 11:27 Dodano załącznik "Wynik naboru st. insp. ds. wiertnictwa i
górnictwa otworowego.pdf.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
18.02.2015 11:21 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 12:38 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 12:37 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 12:35 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 12:30 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 12:23 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 12:22 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 11:26 Dodano załącznik "Ogłoszenie o naborze st. insp. d.s.
wiertnictwa i górnictwa.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
12.02.2015 11:23 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.11.2013 14:54 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
12.11.2013 14:53 Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyniku naboru mł.
księgowy.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
24.09.2013 13:36 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
24.09.2013 13:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 154681"
(Grzegorz Wrzask)
10.02.2012 13:31 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 11:26 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 11:23 Usunięto załącznik ogłoszenie II inspektor lub starszy
inspektor.pdf

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 11:23 Dodano załącznik "ogłoszenie II inspektor lub st.
inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 11:22 Usunięto załącznik ogłoszenie o wynikach naboru II
inspektor lub st. inspektor.pdf

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 11:22 Dodano załącznik "ogłoszenie o wynikach naboru II
inspektor lub st. inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:51 Zmieniono tytuł załącznika z "ogłoszenie II inspektor
lub starszy inspektor" na "ogłoszenie II inspektor lub
starszy inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:50 Zmieniono tytuł załącznika z "ogłoszenie o wynikach
naboru II inspektor lub st. inspektor" na "ogłoszenie o
wynikach naboru II inspektor lub st. inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:45 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:42 Dodano załącznik "ogłoszenie o wynikach naboru II
inspektor lub st. inspektor"

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:42 Dodano załącznik "ogłoszenie II inspektor lub starszy
inspektor"

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:40 Usunięto załącznik ogłoszenie II inspektor lub st.
inspektor.pdf

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:40 Usunięto załącznik ogłoszenie o wynikach naboru II
inspektor lub st. inspektor.pdf

(Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:33 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
21.09.2010 10:30 Dodano załącznik "ogłoszenie o wynikach naboru II
inspektor lub st. inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
05.07.2010 09:32 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
05.07.2010 09:30 Dodano załącznik "ogłoszenie II inspektor lub st.
inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
28.06.2010 14:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.06.2010 14:11 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.06.2010 13:51 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.06.2010 13:50 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
28.06.2010 13:44 Dodano załącznik "ogłoszenie o wynikach naboru inspektor
lub st. inspektor.pdf"

(Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:33 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie inspektor lub starszy
inspektor zakładów górniczych ds. ochrony środowiska"

(Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:31 Usunięto załącznik Ogłoszenie inspektor zakładów
górniczych ds. ochrony środowiska lub starszy inspektor
ds. ochrony środowiska

(Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:15 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:12 Edycja dokumentu (Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:09 Dodano załącznik "Ogłoszenie inspektor zakładów
górniczych ds. ochrony środowiska lub starszy inspektor
ds. ochrony środowiska"

(Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:07 Usunięto załącznik Zgłoszenie inspektor zakładów
górniczych ds. ochrony środowiska lub starszy inspektor
ds. ochrony środowiska

(Grzegorz Wrzask)
17.05.2010 11:04 Dodano załącznik "Zgłoszenie inspektor zakładów
górniczych ds. ochrony środowiska lub starszy inspektor
ds. ochrony środowiska"

(Grzegorz Wrzask)
01.04.2010 08:42 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
22.05.2009 14:27 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.04.2009 12:18 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:41 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
17.10.2008 13:19 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:06 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 11:51 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 13:44 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
30.04.2008 12:41 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
14.02.2008 12:53 Edycja dokumentu - dodanie linka do strony BIP KPRM
(Grzegorz Wrzask)
10.10.2005 10:10 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 11:27 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 12:32 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)