Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.), Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych jest dostępna w załączniku.
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę jest dostępny w załączniku.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.


Data ogłoszenia

Treść ogłoszenia na stanowisko

Wyniki
naboru

9.09.2023 r. Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. ochrony środowiska  - 126514 X
19.09.2023 r. Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa - 127167 X
23.11.2023 r. Starszy inspektor zakładów górniczych ds. budowlanych 130397  
6.12.2023 r. Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. ochrony środowiska - 131 048 X
13.02.2024 r. Młodszy inspektor zakładów górniczych ds. miernictwa - 133602  
16.02.2024 r. Inspektor zakładów górniczych ds. górnictwa - 133751  
23.02.2024 r. Młodszy specjalista ds.statystyki i administracji - 134144  

Informacje o wolnych stanowiskach pracy - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Praca w urzędach górniczych - służba cywilna

 


Za treść informacji odpowiada: 
Marzena Rabiasz - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Czas wytworzenia informacji: 
23 lutego 2024 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.05.2018
Informację aktualizował:Zenobiusz Szetela
Data aktualizacji:23.02.2024 09:06