Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach

 

Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Informacja o pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczch oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli.

Data ogłoszenia
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
22.01.2020r. starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górniczych
05.10.2019r. starszy inspektor zakładów górniczych do spraw górniczych

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Za treść informacji odpowiada:
Robert Pasternak - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach
Czas wytworzenia informacji:
25 marca 2020

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.05.2018
Data publikacji:28.05.2018 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.03.2020 13:16 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
04.03.2020 09:16 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
12.02.2020 13:16 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
12.02.2020 13:13 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
31.01.2020 12:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:43 Usunięto załącznik
20180920_Nabór_administracja_pismo.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:43 Usunięto załącznik 28228.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie 31143.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:42 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 13329.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:42 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 179980.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:42 Usunięto załącznik ogłoszenie nr 179980.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:42 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 178038.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:42 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 175737.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:41 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 178038.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:41 Usunięto załącznik ogloszenie nr 175737.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:41 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 173463.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:41 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 173463.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:41 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 168822.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:41 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 168134.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:40 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 166836.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:40 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 168822.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:40 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 165381.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:40 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 165382.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:40 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 165380.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:40 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 168134.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:39 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 164964.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:39 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 166836.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:39 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163875.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:39 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 165381.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:39 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 165380.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:39 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 165382.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163876.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 164964.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163425.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163416.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163390.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163039.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163876.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:38 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163875.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163425.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163416.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163416.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160514.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 162161.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163390.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:37 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160512.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 161907.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 161906.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 163039.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160513.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 162161.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160358.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:36 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 161907.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 161906.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:35 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159188.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 160512.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 160513.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 160514.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:35 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159889.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:34 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159482.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:34 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159887.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:34 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159062.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:34 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 160358.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:34 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 159889.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:34 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 159887.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:33 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 159482.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:33 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 159188.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:33 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 159062.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:33 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 158282.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:29 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 157130.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:29 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 156671.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:28 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 158282.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:28 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 155672.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:28 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 157130.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:28 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 155308.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:28 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 156671.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:28 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 154315.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:27 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 155672.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:27 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 155308.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:27 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:26 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:25 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 153464.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:25 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 154315.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:25 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 153464.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 151469.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 151958.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 151958.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 151469.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 147999.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:24 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 148055.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 148055.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 147999.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 146782.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:23 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 146782.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 145299.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:23 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 145298.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 145300.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 145300.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 145299.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 145298.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 142911.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:22 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 143018.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:21 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 142513.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:21 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 143018.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:21 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 142911.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:21 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 142513.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:21 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 140607.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:21 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 141149.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:20 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 139402.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:20 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 141149.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:20 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 140607.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:20 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 139546.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:20 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 139546.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:20 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 139402.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:19 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 137913.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:19 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 136944.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:19 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 137913.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:19 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 136944.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:19 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 135266.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:18 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 135266.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:18 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133259.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:18 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133372.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:18 Usunięto załącznik Ogloszenie nr 133372.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:18 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 133259.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:17 Usunięto załącznik wyniku naboru na ogłoszenie nr
129500.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:17 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 127680.pdf

(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:17 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 129500
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:17 Usunięto załącznik Ogłoszenie1.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:17 Usunięto załącznik Wynik_naboru.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:17 Usunięto załącznik Ogloszenie.pdf
(Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:16 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:15 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
31.01.2020 12:15 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
22.01.2020 09:16 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
21.01.2020 12:21 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
02.12.2019 14:00 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
05.11.2019 11:06 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
28.10.2019 08:55 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
28.10.2019 08:52 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
24.10.2019 11:17 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
09.10.2019 08:34 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
04.10.2019 10:29 Edycja dokumentu (Bogumiła Michnicka)
05.08.2019 09:30 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
20.05.2019 12:46 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
17.05.2019 08:22 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
06.05.2019 08:28 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
16.04.2019 08:29 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
04.04.2019 13:24 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.03.2019 09:37 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.03.2019 09:31 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.03.2019 09:29 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.03.2019 09:26 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.03.2019 09:25 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
13.03.2019 10:34 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
01.03.2019 09:36 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
01.03.2019 09:34 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
29.01.2019 08:41 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.01.2019 09:41 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
23.01.2019 08:30 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
23.01.2019 08:29 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
08.01.2019 11:13 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
14.12.2018 08:31 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
12.12.2018 09:42 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
13.11.2018 08:24 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
09.11.2018 10:47 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
09.10.2018 08:14 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
05.10.2018 11:21 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
24.09.2018 08:31 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
24.09.2018 08:29 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
20.09.2018 15:38 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
20.09.2018 15:26 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
20.09.2018 15:24 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
20.09.2018 15:22 Dodano załącznik "20180920_Nabór_administracja_pismo.pdf"
(Agata Godlewska)
18.09.2018 10:27 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
18.09.2018 10:21 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
18.09.2018 10:12 Edycja dokumentu (Agata Godlewska)
25.07.2018 12:04 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
25.07.2018 12:04 Dodano załącznik "28228.pdf" (Ewa Kazanowska)
25.07.2018 12:03 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
25.07.2018 12:00 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
25.07.2018 11:59 Dodano załącznik "Ogłoszenie 31143.pdf"
(Ewa Kazanowska)
11.07.2018 09:55 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
04.06.2018 08:37 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
01.06.2018 09:45 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
28.05.2018 10:29 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 10:29 Dodano załącznik "OUG-KAT-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 10:28 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
30.04.2018 07:55 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
02.03.2018 08:30 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
18.01.2018 10:46 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
23.11.2017 10:22 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
11.09.2017 08:25 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.09.2017 08:24 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
11.09.2017 08:24 Edycja dokumentu (Cezary Makowski)
11.09.2017 08:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 13329.pdf"

(Cezary Makowski)
24.07.2017 10:52 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
23.05.2017 08:33 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.05.2017 12:48 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.05.2017 12:47 Dodano załącznik "Praca w służbie cywilnej w OUG oraz
SUG.pdf"

(Ewa Kazanowska)
05.05.2017 13:55 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
07.03.2017 16:34 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
07.03.2017 16:33 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.01.2017 11:17 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
09.12.2016 07:47 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
24.11.2016 10:04 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
04.11.2016 09:02 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
04.11.2016 09:01 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
04.10.2016 12:53 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
23.08.2016 14:44 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
19.08.2016 13:26 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
06.07.2016 15:28 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
04.07.2016 08:41 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
27.06.2016 11:32 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
27.06.2016 11:31 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 179980.pdf"

(Ewa Kazanowska)
12.04.2016 14:53 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
12.04.2016 14:49 Dodano załącznik "ogłoszenie nr 179980.pdf"
(Ewa Kazanowska)
06.04.2016 07:49 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
06.04.2016 07:48 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 178038.pdf"

(Ewa Kazanowska)
21.03.2016 08:31 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
21.03.2016 08:30 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 175737.pdf"

(Ewa Kazanowska)
19.02.2016 09:49 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
19.02.2016 09:46 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 178038.pdf"
(Ewa Kazanowska)
02.12.2015 08:26 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
02.12.2015 08:25 Dodano załącznik "ogloszenie nr 175737.pdf"
(Ewa Kazanowska)
16.11.2015 15:07 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.11.2015 15:06 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 173463.pdf"

(Ewa Kazanowska)
16.11.2015 15:05 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 173463

(Ewa Kazanowska)
16.11.2015 15:00 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.11.2015 14:52 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.11.2015 14:45 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 173463"

(Ewa Kazanowska)
23.09.2015 13:06 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2015 13:05 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 173463.pdf"
(Edyta Siminska)
23.09.2015 13:05 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 173463.pdf
(Edyta Siminska)
23.09.2015 07:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2015 07:56 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 173463.pdf"
(Edyta Siminska)
23.09.2015 07:55 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 173463.pdf
(Edyta Siminska)
23.09.2015 07:43 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2015 07:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 173463.pdf"
(Edyta Siminska)
25.08.2015 15:19 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.08.2015 15:19 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 168822.pdf"

(Edyta Siminska)
13.08.2015 12:25 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.08.2015 12:23 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.08.2015 12:19 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.06.2015 13:23 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
11.06.2015 15:43 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
11.06.2015 15:42 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 168134.pdf"

(Edyta Siminska)
28.05.2015 12:03 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2015 11:45 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2015 11:44 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
27.05.2015 14:29 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
27.05.2015 13:06 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
27.05.2015 12:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
07.05.2015 12:29 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
07.05.2015 12:28 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 166836.pdf"

(Edyta Siminska)
17.04.2015 07:50 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.04.2015 07:47 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 168822.pdf"
(Edyta Siminska)
14.04.2015 10:22 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
14.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 165381.pdf"

(Edyta Siminska)
14.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 165382.pdf"

(Edyta Siminska)
30.03.2015 09:58 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.03.2015 14:53 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.03.2015 14:50 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 165380.pdf"

(Edyta Siminska)
18.03.2015 07:30 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
18.03.2015 07:27 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 168134.pdf"
(Edyta Siminska)
10.03.2015 10:07 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.03.2015 10:05 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 164964.pdf"

(Edyta Siminska)
11.02.2015 07:42 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
11.02.2015 07:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 166836.pdf"
(Edyta Siminska)
20.01.2015 08:48 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
20.01.2015 08:46 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163875.pdf"

(Edyta Siminska)
16.12.2014 08:31 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.12.2014 08:28 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.12.2014 08:27 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.12.2014 08:24 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.12.2014 08:24 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 165381.pdf"
(Edyta Siminska)
16.12.2014 08:24 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 165380.pdf"
(Edyta Siminska)
16.12.2014 08:23 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 165382.pdf"
(Edyta Siminska)
09.12.2014 09:43 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
09.12.2014 09:41 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163876.pdf"

(Edyta Siminska)
02.12.2014 07:31 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
02.12.2014 07:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 164964.pdf"
(Edyta Siminska)
02.12.2014 07:29 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.11.2014 15:07 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.11.2014 15:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163425.pdf"

(Edyta Siminska)
28.11.2014 15:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163416.pdf"

(Edyta Siminska)
26.11.2014 08:05 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
26.11.2014 08:03 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163390.pdf"

(Edyta Siminska)
21.11.2014 08:37 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
21.11.2014 08:35 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 163039.pdf"

(Edyta Siminska)
20.10.2014 07:55 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
20.10.2014 07:48 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163876.pdf"
(Edyta Siminska)
20.10.2014 07:47 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163875.pdf"
(Edyta Siminska)
30.09.2014 07:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.09.2014 07:54 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.09.2014 07:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163425.pdf"
(Edyta Siminska)
30.09.2014 07:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163416.pdf"
(Edyta Siminska)
30.09.2014 07:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163416.pdf"
(Edyta Siminska)
29.09.2014 15:27 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.09.2014 15:25 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160514.pdf"

(Edyta Siminska)
29.09.2014 15:25 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160514.pdf

(Edyta Siminska)
29.09.2014 11:05 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.09.2014 11:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 162161.pdf"

(Edyta Siminska)
29.09.2014 07:46 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.09.2014 07:44 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.09.2014 07:44 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163390.pdf"
(Edyta Siminska)
22.09.2014 09:47 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
22.09.2014 09:46 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160512.pdf"

(Edyta Siminska)
19.09.2014 10:20 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
19.09.2014 10:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160514.pdf"

(Edyta Siminska)
19.09.2014 10:18 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.09.2014 10:49 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.09.2014 10:47 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 161907.pdf"

(Edyta Siminska)
17.09.2014 08:01 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.09.2014 08:00 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 161906.pdf"

(Edyta Siminska)
12.09.2014 07:13 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.09.2014 07:12 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.09.2014 07:11 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 163039.pdf"
(Edyta Siminska)
04.09.2014 09:46 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
19.08.2014 14:15 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
19.08.2014 14:14 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
19.08.2014 14:13 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
19.08.2014 14:11 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160513.pdf"

(Edyta Siminska)
14.08.2014 15:03 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
05.08.2014 07:36 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
05.08.2014 07:34 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 162161.pdf"
(Edyta Siminska)
25.07.2014 07:55 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.07.2014 07:54 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.07.2014 07:52 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 160358.pdf"

(Edyta Siminska)
24.07.2014 07:45 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
24.07.2014 07:42 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 161907.pdf"
(Edyta Siminska)
24.07.2014 07:41 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 161906.pdf"
(Edyta Siminska)
16.06.2014 14:48 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.06.2014 11:48 Edycja dokumentu (Ewa Kazanowska)
16.06.2014 11:34 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159188.pdf "

(Ewa Kazanowska)
04.06.2014 07:57 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
04.06.2014 07:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
04.06.2014 07:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 160512.pdf"
(Edyta Siminska)
04.06.2014 07:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 160513.pdf"
(Edyta Siminska)
04.06.2014 07:54 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
04.06.2014 07:54 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 160514.pdf"
(Edyta Siminska)
02.06.2014 09:04 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
02.06.2014 09:03 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159889.pdf"

(Edyta Siminska)
30.05.2014 15:17 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.05.2014 15:16 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.05.2014 15:16 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159482.pdf"

(Edyta Siminska)
30.05.2014 09:13 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.05.2014 09:12 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159887.pdf"

(Edyta Siminska)
28.05.2014 09:06 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2014 09:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 159062.pdf"

(Edyta Siminska)
28.05.2014 07:30 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2014 07:27 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 160358.pdf"
(Edyta Siminska)
12.05.2014 08:12 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.05.2014 08:11 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.05.2014 08:02 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 159889.pdf"
(Edyta Siminska)
12.05.2014 08:02 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 159887.pdf"
(Edyta Siminska)
17.04.2014 07:35 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.04.2014 07:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 159482.pdf"
(Edyta Siminska)
07.04.2014 07:33 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
07.04.2014 07:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 159188.pdf"
(Edyta Siminska)
07.04.2014 07:32 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
01.04.2014 07:39 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
01.04.2014 07:38 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
01.04.2014 07:37 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 159062.pdf"
(Edyta Siminska)
01.04.2014 07:37 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
27.03.2014 10:59 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
27.03.2014 10:57 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 158282.pdf"

(Edyta Siminska)
25.03.2014 08:36 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.03.2014 08:35 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.03.2014 08:35 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 157130.pdf"

(Edyta Siminska)
10.03.2014 14:12 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.03.2014 14:11 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.03.2014 14:10 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 156671.pdf"

(Edyta Siminska)
03.03.2014 08:15 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.03.2014 08:13 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.03.2014 08:12 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.03.2014 08:11 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 158282.pdf"
(Edyta Siminska)
03.03.2014 08:11 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
11.02.2014 07:42 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
11.02.2014 07:41 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
11.02.2014 07:38 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 155672.pdf"

(Edyta Siminska)
17.01.2014 07:25 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.01.2014 07:23 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
17.01.2014 07:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 157130.pdf"
(Edyta Siminska)
17.01.2014 07:21 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.01.2014 15:07 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.01.2014 15:07 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 155308.pdf"

(Edyta Siminska)
13.01.2014 15:06 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.01.2014 11:35 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.01.2014 11:34 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.12.2013 08:42 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.12.2013 08:41 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.12.2013 08:39 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.12.2013 08:38 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 156671.pdf"
(Edyta Siminska)
30.12.2013 08:37 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.12.2013 09:18 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.12.2013 09:16 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.12.2013 09:16 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 154315.pdf"

(Edyta Siminska)
03.12.2013 09:15 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 154315.pdf

(Edyta Siminska)
15.11.2013 13:52 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
15.11.2013 13:52 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 154315.pdf"

(Edyta Siminska)
15.11.2013 13:50 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.11.2013 07:44 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.11.2013 07:42 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.11.2013 07:42 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 155672.pdf"
(Edyta Siminska)
12.11.2013 07:41 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.10.2013 07:30 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.10.2013 07:29 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
25.10.2013 07:29 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 155308.pdf"
(Edyta Siminska)
25.10.2013 07:27 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
02.10.2013 09:04 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
02.10.2013 09:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 153464.pdf"

(Edyta Siminska)
09.09.2013 07:25 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
09.09.2013 07:24 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 154315.pdf"
(Edyta Siminska)
30.07.2013 08:07 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.07.2013 08:06 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 153464.pdf"
(Edyta Siminska)
30.07.2013 08:05 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.07.2013 09:53 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.07.2013 09:52 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 151469.pdf"

(Edyta Siminska)
24.07.2013 11:11 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
24.07.2013 11:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 151958.pdf"

(Edyta Siminska)
28.05.2013 07:44 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2013 07:43 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 151958.pdf"
(Edyta Siminska)
28.05.2013 07:42 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 151958.pdf
(Edyta Siminska)
28.05.2013 07:40 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.05.2013 07:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 151958.pdf"
(Edyta Siminska)
28.05.2013 07:39 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
08.05.2013 07:36 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
08.05.2013 07:36 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 151469.pdf"
(Edyta Siminska)
08.05.2013 07:35 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
18.02.2013 09:05 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
18.02.2013 09:04 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 147999.pdf"

(Edyta Siminska)
12.02.2013 12:07 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.02.2013 12:05 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 148055.pdf"

(Edyta Siminska)
10.12.2012 08:10 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.12.2012 08:02 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 148055.pdf"
(Edyta Siminska)
10.12.2012 08:02 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 147999.pdf"
(Edyta Siminska)
29.11.2012 12:45 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.11.2012 12:43 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 146782.pdf"

(Edyta Siminska)
18.10.2012 07:42 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
18.10.2012 07:41 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 146782.pdf"
(Edyta Siminska)
18.10.2012 07:33 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.10.2012 09:14 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.10.2012 09:13 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 145299.pdf"

(Edyta Siminska)
04.10.2012 11:58 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
04.10.2012 11:55 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 145298.pdf"

(Edyta Siminska)
04.10.2012 11:55 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 145300.pdf"

(Edyta Siminska)
13.08.2012 10:41 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.08.2012 10:40 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.08.2012 10:39 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.08.2012 10:37 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
13.08.2012 10:34 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 145300.pdf"
(Edyta Siminska)
13.08.2012 10:34 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 145299.pdf"
(Edyta Siminska)
13.08.2012 10:33 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 145298.pdf"
(Edyta Siminska)
29.06.2012 15:20 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.06.2012 15:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 142911.pdf"

(Edyta Siminska)
29.06.2012 15:18 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 143018.pdf"

(Edyta Siminska)
18.06.2012 14:50 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
18.06.2012 14:50 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 142513.pdf"

(Edyta Siminska)
10.05.2012 08:10 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.05.2012 08:08 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 143018.pdf"
(Edyta Siminska)
30.04.2012 08:28 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.04.2012 08:27 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.04.2012 08:26 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 142911.pdf"
(Edyta Siminska)
30.04.2012 08:13 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.04.2012 13:33 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.04.2012 13:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 142513.pdf"
(Edyta Siminska)
16.04.2012 13:32 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 142513.pdf
(Edyta Siminska)
16.04.2012 13:30 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
16.04.2012 13:29 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 142513.pdf"
(Edyta Siminska)
16.04.2012 13:29 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.04.2012 15:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
10.04.2012 15:55 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 140607.pdf"

(Edyta Siminska)
05.04.2012 14:50 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
05.04.2012 14:49 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 141149.pdf"

(Edyta Siminska)
29.02.2012 14:53 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
29.02.2012 14:37 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 139402.pdf"

(Edyta Siminska)
24.02.2012 08:42 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
24.02.2012 08:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 141149.pdf"
(Edyta Siminska)
03.02.2012 08:02 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
03.02.2012 08:01 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 140607.pdf"
(Edyta Siminska)
03.02.2012 08:01 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 139546.pdf"

(Edyta Siminska)
30.12.2011 08:28 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.12.2011 08:27 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 139546.pdf"
(Edyta Siminska)
30.12.2011 08:27 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 139546.pdf
(Edyta Siminska)
30.12.2011 08:25 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
30.12.2011 08:23 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 139546.pdf"
(Edyta Siminska)
21.12.2011 08:49 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
21.12.2011 08:49 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 139402.pdf"
(Edyta Siminska)
21.12.2011 08:48 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
20.12.2011 13:11 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
20.12.2011 13:09 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 137913.pdf"

(Edyta Siminska)
20.12.2011 13:08 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
22.11.2011 13:06 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
22.11.2011 13:03 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 136944.pdf"

(Edyta Siminska)
22.11.2011 13:03 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.10.2011 08:52 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
28.10.2011 08:51 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 137913.pdf"
(Edyta Siminska)
23.09.2011 08:58 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2011 08:57 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2011 08:57 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2011 08:56 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2011 08:55 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2011 08:54 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
23.09.2011 08:53 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 136944.pdf"
(Edyta Siminska)
23.09.2011 08:53 Edycja dokumentu (Edyta Siminska)
12.09.2011 14:57 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
12.09.2011 14:56 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 135266.pdf"

(Janusz Pszon)
04.07.2011 08:10 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
04.07.2011 08:10 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
04.07.2011 08:09 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
04.07.2011 08:08 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 135266.pdf"
(Janusz Pszon)
04.07.2011 08:06 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
01.07.2011 12:31 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
01.07.2011 12:30 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133259.pdf"

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:29 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133259.pdf

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:27 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
01.07.2011 12:26 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133259.pdf"

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:26 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133372.pdf"

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:26 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133372.pdf

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:25 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133259.pdf

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:12 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
01.07.2011 12:10 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
01.07.2011 12:07 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133259.pdf"

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:06 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 133372.pdf"

(Janusz Pszon)
01.07.2011 12:06 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
08.04.2011 10:37 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
08.04.2011 10:36 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
08.04.2011 10:28 Dodano załącznik "Ogloszenie nr 133372.pdf"
(Janusz Pszon)
05.04.2011 19:06 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
05.04.2011 14:16 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
05.04.2011 14:11 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
05.04.2011 14:10 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 133259.pdf"
(Janusz Pszon)
05.04.2011 14:10 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
31.01.2011 11:55 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
31.01.2011 11:54 Dodano załącznik "wyniku naboru na ogłoszenie nr
129500.pdf"

(Janusz Pszon)
10.12.2010 09:49 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
10.12.2010 09:47 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na
ogłoszenie nr 127680.pdf"

(Janusz Pszon)
09.12.2010 14:38 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:38 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:34 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:31 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:26 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:20 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:18 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:17 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:12 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:11 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:08 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 09:03 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
26.11.2010 08:30 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 129500"
(Janusz Pszon)
23.09.2010 09:54 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
23.09.2010 09:52 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
23.09.2010 09:48 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
23.09.2010 09:45 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
23.09.2010 09:44 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
23.09.2010 09:41 Dodano załącznik "Ogłoszenie1.pdf"
(Janusz Pszon)
29.07.2010 07:40 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.07.2010 05:26 Dodano załącznik "Wynik_naboru.pdf"
(Janusz Pszon)
29.06.2010 14:23 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.06.2010 14:04 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.06.2010 13:58 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.06.2010 13:54 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.06.2010 13:53 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.06.2010 13:52 Edycja dokumentu (Janusz Pszon)
29.06.2010 13:48 Dodano załącznik "Ogloszenie.pdf" (Janusz Pszon)
01.07.2009 07:57 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
22.05.2009 14:25 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik Lista 1 (Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 151206lista1.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 151206lista2.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 151206lista3.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 151206Lista4.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 010707Lista1.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 010707Lista2.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:22 Usunięto załącznik 010707Lista3.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:21 Usunięto załącznik 010707Lista4.doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:21 Usunięto załącznik 010807Lista1[1].doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:21 Usunięto załącznik 010807Lista1[1].doc
(Anna Nowrot)
03.04.2009 12:20 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:39 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
17.10.2008 13:17 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:04 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 11:48 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
23.09.2008 14:13 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 10:46 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
14.02.2008 13:41 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
12.09.2007 12:02 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
12.09.2007 12:02 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
12.09.2007 12:02 Dodano załącznik "010807Lista1[1].doc"
(Adam Zygadło)
12.09.2007 12:01 Dodano załącznik "010807Lista1[1].doc"
(Adam Zygadło)
06.09.2007 15:02 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
06.09.2007 15:02 Dodano załącznik "010707Lista4.doc"
(Adam Zygadło)
06.09.2007 14:57 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
06.09.2007 14:57 Dodano załącznik "010707Lista3.doc"
(Adam Zygadło)
06.09.2007 14:57 Dodano załącznik "010707Lista2.doc"
(Adam Zygadło)
06.09.2007 14:56 Dodano załącznik "010707Lista1.doc"
(Adam Zygadło)
06.08.2007 12:17 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
06.08.2007 12:16 Dodano załącznik "151206Lista4.doc"
(Adam Zygadło)
06.08.2007 12:13 Usunięto załącznik "15122006Lista4.doc"
(Adam Zygadło)
06.08.2007 12:12 Dodano załącznik "15122006Lista4.doc"
(Adam Zygadło)
06.08.2007 12:10 Usunięto załącznik "Lista 2" (Adam Zygadło)
16.03.2007 10:13 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
16.03.2007 10:12 Dodano załącznik "151206lista3.doc"
(Adam Zygadło)
16.03.2007 10:12 Dodano załącznik "151206lista2.doc"
(Adam Zygadło)
16.03.2007 10:11 Dodano załącznik "151206lista1.doc"
(Adam Zygadło)
08.02.2007 07:34 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
08.02.2007 07:33 Dodano załącznik "Lista 2" (Adam Zygadło)
08.02.2007 07:33 Dodano załącznik "Lista 1" (Adam Zygadło)
08.02.2007 07:32 Usunięto załącznik "150606lista1.rtf"
(Adam Zygadło)
08.02.2007 07:32 Usunięto załącznik "150606lista2.rtf"
(Adam Zygadło)
06.07.2006 09:43 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
06.07.2006 09:41 Dodano załącznik "150606lista2.rtf"
(Adam Zygadło)
06.07.2006 09:41 Usunięto załącznik "150606lista2.rtf"
(Adam Zygadło)
06.07.2006 08:45 Edycja dokumentu (Adam Zygadło)
06.07.2006 08:44 Dodano załącznik "150606lista2.rtf"
(Adam Zygadło)
06.07.2006 08:44 Dodano załącznik "150606lista1.rtf"
(Adam Zygadło)
10.10.2005 10:03 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 11:24 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 12:14 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)