Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku

Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 1345 z późn. zm.) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku.

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli
 

Data ogłoszenia
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
19.09.2019r.
młodszy księgowy do spraw księgowych
   
19.09.2019r.
starszy inspektor do spraw górniczych.
   

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


 

Za treść informacji odpowiada:
Stefan Spyra - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
Czas wytworzenia informacji: 
02 lipiec 2018r.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.07.2018
Data publikacji:28.05.2018 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2020 09:37 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 48854
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:35 Usunięto załącznik Wynik naboru 46550
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:35 Usunięto załącznik Wynik naboru nr 48854
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 50818
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:35 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 51948
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:34 Usunięto załącznik 1. Ogłoszenie nr 52011
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:34 Usunięto załącznik Wynik naboru nr 52011 księgowy
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:34 Usunięto załącznik Wynik starszy inspektor
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:33 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 46550
(Jarosław Królikowski)
05.02.2020 09:33 Usunięto załącznik Wyniku naboru nr 36812
(Jarosław Królikowski)
30.12.2019 13:35 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
30.12.2019 13:31 Dodano załącznik "Wynik starszy inspektor do spraw
górniczych 54147"

(Leszek Woźnica)
30.12.2019 13:30 Dodano załącznik "Wynik młodszy księgowy do spraw
księgowych nr 54152"

(Leszek Woźnica)
02.12.2019 12:37 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:36 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:36 Edycja dokumentu (Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:31 Usunięto załącznik Ogloszenie nr 36812 starszy inspektor
do spraw górniczych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:31 Usunięto załącznik Wynik naboru nr 33259
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:30 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru nr 33282
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:30 Usunięto załącznik Ogłoszeni nr 33282 starszy inspektor
do spraw górniczych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:29 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 33259 Nadispektor do
spraw górniczych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:27 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru nr 30985
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:27 Usunięto załącznik Wynik naboru nr 29649
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:27 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 30985
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:26 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru 28236
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:26 Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru 27879
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:26 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 28236
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:26 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 27879
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Wynik naboru 161646
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 161646
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Wynik naboru nr 158439
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 158439
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Wyniki ogłoszenie nr 145254
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Ogłoszenie straszy inspektor
zakładów górniczych ds. elektrycznych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:22 Usunięto załącznik Wyniki ogłoszenie nr 143450
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik OGŁOSZENIE_Starszy_inspektor.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru na
starszego inspektora zakładów górniczych ds. geologii

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik informacja o winikach naboru na
starszego inspektora zakładów górniczych ds. geologii.pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru inspektora
zakładów górniczych do spraw górniczych.pdf

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych do spraw geologii

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik Wyniki naboru na inspektora lub
starszego inspektora zakładów górniczych do spraw
elektrycznych na powierzchni

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik inspektor zakładów górniczych do
spraw górniczych

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik starszy inspektor zakładów
górniczych ds. geologii

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:21 Usunięto załącznik informacja o naborze inspektor
zakładów górniczych d/s elektrycznych na powierzchni

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:20 Usunięto załącznik informacja o naborze specjalista d/s
informatyki

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:20 Usunięto załącznik informacja o naborze ochrona
środowiska

(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:20 Usunięto załącznik informacja o naborze górnik
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:20 Usunięto załącznik ogłoszenie.pdf
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:20 Usunięto załącznik NABÓR - GÓRNIK.doc
(Paweł Szczechla)
02.12.2019 12:20 Usunięto załącznik ogłoszenie.doc
(Paweł Szczechla)
16.09.2019 14:07 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
16.09.2019 14:04 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
16.09.2019 14:03 Dodano załącznik "Wynik starszy inspektor"
(Leszek Woźnica)
16.09.2019 13:58 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
16.09.2019 13:48 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
16.09.2019 13:46 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 54152"
(Leszek Woźnica)
16.09.2019 13:45 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 54147 "
(Leszek Woźnica)
29.08.2019 10:00 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
29.08.2019 09:58 Dodano załącznik "Wynik naboru nr 52011 księgowy"
(Leszek Woźnica)
05.08.2019 08:21 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
05.08.2019 08:21 Dodano załącznik "1. Ogłoszenie nr 52011"
(Leszek Woźnica)
05.08.2019 08:20 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 51948"
(Leszek Woźnica)
05.08.2019 08:13 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
12.07.2019 10:43 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
12.07.2019 10:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 50818 "
(Leszek Woźnica)
12.07.2019 10:37 Dodano załącznik "Wynik naboru nr 48854"
(Leszek Woźnica)
17.06.2019 14:48 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
17.06.2019 14:46 Dodano załącznik "Wynik naboru 46550"
(Leszek Woźnica)
10.06.2019 14:51 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.06.2019 14:49 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 48854"
(Leszek Woźnica)
23.04.2019 13:07 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
23.04.2019 13:04 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 46550"
(Leszek Woźnica)
05.04.2019 11:21 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
05.04.2019 11:19 Dodano załącznik "Wyniku naboru nr 36812"
(Leszek Woźnica)
26.10.2018 13:26 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
26.10.2018 13:25 Dodano załącznik "Ogloszenie nr 36812 starszy inspektor do
spraw górniczych "

(Leszek Woźnica)
26.10.2018 13:22 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
26.10.2018 13:20 Dodano załącznik "Wynik naboru nr 33259"
(Leszek Woźnica)
25.10.2018 14:45 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
25.10.2018 14:42 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru nr 33282 "
(Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:17 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszeni nr 3328 starszy
inspektor do spraw górniczych" na "Ogłoszeni nr 33282
starszy inspektor do spraw górniczych"

(Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:16 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:16 Dodano załącznik "Ogłoszeni nr 3328 starszy inspektor do
spraw górniczych"

(Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:15 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 33259 Nadispektor do
spraw górniczych"

(Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:10 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
06.09.2018 09:02 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
06.09.2018 08:59 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru nr 30985"
(Leszek Woźnica)
31.07.2018 13:13 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
31.07.2018 13:10 Dodano załącznik "Wynik naboru nr 29649"
(Leszek Woźnica)
24.07.2018 09:51 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
24.07.2018 09:49 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
24.07.2018 09:42 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 30985"
(Leszek Woźnica)
02.07.2018 13:54 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
02.07.2018 13:53 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
02.07.2018 13:49 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
02.07.2018 13:49 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru 28236"
(Leszek Woźnica)
02.07.2018 13:49 Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru 27879"
(Leszek Woźnica)
02.07.2018 13:46 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
05.06.2018 14:14 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
05.06.2018 14:14 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 28236"
(Leszek Woźnica)
05.06.2018 14:13 Usunięto załącznik Ogłoszenie nr 27879
(Leszek Woźnica)
05.06.2018 14:12 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
05.06.2018 14:12 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 27879"
(Leszek Woźnica)
05.06.2018 14:11 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
28.05.2018 12:32 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
28.05.2018 12:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 27879"
(Leszek Woźnica)
28.05.2018 12:28 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
28.05.2018 11:10 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:09 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:07 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:07 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:06 Dodano załącznik "OUG-RYB-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:06 Usunięto załącznik OUG-POZ-nabor-odo.pdf
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:06 Dodano załącznik "OUG-POZ-nabor-odo.pdf"
(Jarosław Królikowski)
28.05.2018 11:06 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
03.10.2017 14:13 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
21.02.2017 12:08 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
23.02.2015 11:27 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
30.09.2014 12:29 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
30.09.2014 12:26 Dodano załącznik "Wynik naboru 161646"
(Leszek Woźnica)
30.09.2014 12:24 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
30.09.2014 12:18 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
14.07.2014 11:59 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
14.07.2014 11:58 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
14.07.2014 11:57 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
14.07.2014 11:52 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 161646"
(Leszek Woźnica)
14.07.2014 11:51 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
08.05.2014 11:47 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
08.05.2014 11:45 Dodano załącznik "Wynik naboru nr 158439"
(Leszek Woźnica)
07.03.2014 14:01 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
07.03.2014 13:49 Dodano załącznik "Ogłoszenie nr 158439"
(Leszek Woźnica)
27.09.2012 15:19 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
27.09.2012 15:13 Dodano załącznik "Wyniki ogłoszenie nr 145254"
(Leszek Woźnica)
10.08.2012 08:45 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.08.2012 08:41 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.08.2012 08:41 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.08.2012 08:40 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.08.2012 08:39 Dodano załącznik "Ogłoszenie straszy inspektor zakładów
górniczych ds. elektrycznych"

(Leszek Woźnica)
10.08.2012 08:36 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
26.07.2012 14:36 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
26.07.2012 14:35 Dodano załącznik "Wyniki ogłoszenie nr 143450"
(Leszek Woźnica)
25.05.2012 07:59 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
25.05.2012 07:56 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
25.05.2012 07:55 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
25.05.2012 07:53 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
25.05.2012 07:52 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE_Starszy_inspektor.pdf"
(Leszek Woźnica)
25.05.2012 07:51 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
18.04.2012 15:35 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
18.04.2012 15:34 Usunięto załącznik Inspektor ds administracyjnych
(Leszek Woźnica)
18.04.2012 15:33 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
18.04.2012 15:29 Dodano załącznik "Inspektor ds administracyjnych"
(Leszek Woźnica)
12.04.2012 10:11 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
10.02.2012 13:23 Edycja dokumentu (Leszek Woźnica)
08.11.2011 13:24 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
08.11.2011 13:21 Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru na
starszego inspektora zakładów górniczych ds. geologii"

(Eugeniusz Brawański)
24.08.2011 09:03 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
24.08.2011 09:01 Dodano załącznik "informacja o winikach naboru na
starszego inspektora zakładów górniczych ds.
geologii.pdf"

(Eugeniusz Brawański)
24.08.2011 08:59 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
24.08.2011 08:55 Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru inspektora
zakładów górniczych do spraw górniczych.pdf"

(Eugeniusz Brawański)
24.08.2011 08:48 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
24.08.2011 08:46 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
do spraw geologii"

(Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:30 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:28 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:26 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:24 Dodano załącznik "Wyniki naboru na inspektora lub
starszego inspektora zakładów górniczych do spraw
elektrycznych na powierzchni"

(Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:10 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:07 Dodano załącznik "inspektor zakładów górniczych do
spraw górniczych "

(Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 11:07 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
27.07.2011 10:54 Dodano załącznik "starszy inspektor zakładów górniczych
ds. geologii"

(Eugeniusz Brawański)
03.02.2010 14:36 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
03.02.2010 14:35 Dodano załącznik "informacja o naborze inspektor
zakładów górniczych d/s elektrycznych na powierzchni "

(Eugeniusz Brawański)
03.02.2010 14:32 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
11.08.2009 08:31 Dodano załącznik "informacja o naborze specjalista d/s
informatyki"

(Eugeniusz Brawański)
24.07.2009 14:07 Dodano załącznik "informacja o naborze ochrona
środowiska"

(Eugeniusz Brawański)
24.07.2009 14:06 Dodano załącznik "informacja o naborze górnik"
(Eugeniusz Brawański)
29.06.2009 15:05 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
29.06.2009 15:02 Dodano załącznik "ogłoszenie.pdf"
(Eugeniusz Brawański)
29.06.2009 15:02 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 14:11 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 14:09 Dodano załącznik "NABÓR - GÓRNIK.doc"
(Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 14:06 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 08:05 Usunięto załącznik NABÓR - GÓRNIK.doc
(Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 08:05 Dodano załącznik "NABÓR - GÓRNIK.doc"
(Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 07:53 Usunięto załącznik NABÓR - GÓRNIK.doc
(Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 07:50 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
19.06.2009 07:49 Dodano załącznik "NABÓR - GÓRNIK.doc"
(Eugeniusz Brawański)
05.06.2009 14:35 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
05.06.2009 14:31 Dodano załącznik "ogłoszenie.doc"
(Eugeniusz Brawański)
22.05.2009 14:29 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
22.05.2009 08:22 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
03.04.2009 12:36 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
02.04.2009 12:43 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
17.10.2008 13:21 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
17.10.2008 13:09 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
24.09.2008 11:59 Edycja dokumentu (Anna Nowrot)
30.04.2008 12:53 Edycja dokumentu (Barbara Wolek-Kocur)
06.03.2008 08:02 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
12.02.2008 10:08 Edycja dokumentu (Eugeniusz Brawański)
11.04.2006 13:44 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
11.04.2006 13:44Usunięto załącznik "061205lista"
(Edyta Pawlukiewicz)
08.12.2005 08:59 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
08.12.2005 08:54Usunięto załącznik "010805lista"
(Edyta Pawlukiewicz)
08.12.2005 08:53Dodano załącznik "061205lista"
(Edyta Pawlukiewicz)
10.10.2005 10:16 Edycja dokumentu (Jarosław Królikowski)
05.09.2005 12:21Dodano załącznik "010805lista"
(Edyta Pawlukiewicz)
05.09.2005 12:19 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
05.09.2005 11:32 Edycja dokumentu (Edyta Pawlukiewicz)
02.09.2005 11:56 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Królikowski)