Praca w OUG w Rybniku

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 265) Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacja dotycząca pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym jest dostępna w załączniku
 
 
Druk oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o pracę - załącznik
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych do urzędu w związku z odpowiedzią na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dostępna jest w załączniku

 

Ogłoszenia o naborach i ich wynikach znajdują się w tabeli
 

Data ogłoszenia
Treść ogłoszenia na stanowisko
Wyniki naboru
   
 

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

Informacje o wynikach naboru - strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Za treść informacji odpowiada:
Stefan Spyra - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
Czas wytworzenia informacji: 
19 czerwca 2020 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca w OUG w Rybniku
Podmiot udostępniający informację:Wyższy Urząd Górniczy
Informację opublikował:Jarosław Królikowski
Data publikacji:28.05.2018 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.07.2018
Informację aktualizował:Paweł Szczechla
Data aktualizacji:06.10.2020 08:36